Klemet Nils Olsen

Erich Wustmann (f. 1907) var en tysk vitenskapsmann og forfatter. Han emigrerte til Norge, og i 1934 og -35 bodde han i Karasjok og Porsanger hvor han gjorde opptak av en rekke joiker på voksrullfonograf. Originalopptakene er i Tyskland. Men Tromsø Museum har fått tillatelse til å offentliggjøre klipp fra samlingene. Wustmann ga ut to bøker fra dette oppholdet «1000 Meilen im Rentierschlitten» (1955) og «Klingende Wildnis» (1956) hvor han har med både bilder og joiketekster. Etter okkupasjonen i 1940 ble han utlevert til Tyskland av Quislingregjeringa. Han ga ut en rekke reiseberetninger fra hele verden. Han døde i 1994.

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale

Arkiv nummer TsM B 1994/48
Utøver Klemet Nils Olsen
Opptak Karasjok 1935
Kommentar På grunn av rettigheter er enkelte av sporene ikke lagt ut i sin helhet

34a Ukjent

34b Ukjent

34c Ukjent

34d Nils Johnsen Balto / Balto Jon Niillas

35a Per Mathisen Gaup / Bikko Buolok áddja

35b Inger Persdatter Sara / Mahte Pier Ingá

35c Henrik Henriksen Guttorm / Uhca Heaika

35d Peter Henriksen Guttorm / Heaika Biehtár

36a Alette Klemetsdatter Somby / Lemet Aletta

36b Ålenit Risten

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale