Per Henriksen Hætta (f. 1912 - Karasjok)

Erich Wustmann (f. 1907) var en tysk vitenskapsmann og forfatter. Han emigrerte til Norge, og i 1934 og -35 bodde han i Karasjok og Porsanger hvor han gjorde opptak av en rekke joiker på voksrullfonograf. Originalopptakene er i Tyskland. Men Tromsø Museum har fått tillatelse til å offentliggjøre klipp fra samlingene. Wustmann ga ut to bøker fra dette oppholdet «1000 Meilen im Rentierschlitten» (1955) og «Klingende Wildnis» (1956) hvor han har med både bilder og joiketekster. Etter okkupasjonen i 1940 ble han utlevert til Tyskland av Quislingregjeringa. Han ga ut en rekke reiseberetninger fra hele verden. Han døde i 1994.

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale

Arkiv nummer TsM B 1994/48
Utøver Per Henriksen Hætta / Juhut-Bier-Heaikka-Piera (f. 1912 - Kárášjohka)
Opptak Karasjok 1935
Kommentar På grunn av rettigheter er enkelte av sporene ikke lagt ut i sin helhet

33a Henrik Persen Hætta / Piera Heaika

33b Anne Marie Mathisdatter Somby / Bikkon Ánne Marjá

33c Per Henriksen Hætta / Hendarak Piera

33d Rasmus Nilsen Utsi / Rávdola Rásttoš

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale