Per Henriksen Hætta (f. 1912 - Karasjok)

Per Hætta (Hef. 1912) hadde foreldre fra Kautokeino, men vokste opp som flyttsame i Karasjok. Han følte seg derfor fortrolig med joiketradisjonene fra begge stedene. Han var kanskje den mest kjente samiske kunstneren og artist fra si tid. Som barn fikk han tuberkolose i hofta og lå på hospital i Vadsø i nesten 10 år. Han kom tilbake til familiens reindrift, men fra 1941 bodde han på kirkestedet og livnærte seg som samisk brukskunstner. Han var også aktiv som kommunepolitiker. I 1964 fikk han arbeidsstipend av staten. Han døde i juni 1967 på Tromsø Museum mens han holdt på å forberede ei utstilling med egne arbeider. Gravferden i Karasjok ble en av de største som noengang hadde vært i bygda. Opptakene her ble gjort under en opptakstur i 1960 som NRK hadde i samarbeid med Tromsø Museum.

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale

Arkiv nummer TsM B 119
Utøver Per Henriksen Hætta / Juhut-Bier-Heaikka-Piera (f. 1912 - Kárášjohka)
Innsamler Arnt Bakke, Tromsø Museum & Rolf Myklebust, NRK.
Opptak Karasjok 1960

01 Anna Maria Mathisdatter Somby Utsi / Bikkon-Ánne Márjá (f. 1909 - Kárášjohka)

02 Elen Mathisdatter Somby Bær / Ánddá.Máhte-Elle (1892-1937 - Kárášjohka)

03 Karen Marit Henriksdatter Hætta Sara / Juhut-Per-Heikka-Káre (f. 1921 - Kárášjohka)

04 Mikkel Mikkelsen Sara / Máret-Mihkkal (1887-1935 - Guovdageaidnu)

05 Per Johnsen Somby / Jovnna-Piera (1906-1958 - Kárášjohka)

06 Aslak Aslaksen Eira / Sire-Máhte-áslaga-áslat / Áilos (1919-2000 - Kárášjohka)

07 Mikkel Persen Sara d.e. / Bieraš-Mihkkal (1889-1967 - Guovdageaidnu)

08 Junnun

09 Anders Johnsen Somby / Jovnna-Ánde (1903-1981 - Kárášjohka)

10 Samuel Anderson Guttorm / Bárrjo-sammul

11 Johan Rasmusen Utsi / Juovssa-Rastoš-Juhán / Rávdol-Juhán (f. 1866-1941 - Kárášjohka)

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale