Per Henriksen Hætta (f. 1912 - Karasjok)

Per Hætta (Hef. 1912) hadde foreldre fra Kautokeino, men vokste opp som flyttsame i Karasjok. Han følte seg derfor fortrolig med joiketradisjonene fra begge stedene. Han var kanskje den mest kjente samiske kunstneren og artist fra si tid. Som barn fikk han tuberkolose i hofta og lå på hospital i Vadsø i nesten 10 år. Han kom tilbake til familiens reindrift, men fra 1941 bodde han på kirkestedet og livnærte seg som samisk brukskunstner. Han var også aktiv som kommunepolitiker. I 1964 fikk han arbeidsstipend av staten. Han døde i juni 1967 på Tromsø Museum mens han holdt på å forberede ei utstilling med egne arbeider. Gravferden i Karasjok ble en av de største som noengang hadde vært i bygda. Opptakene her ble gjort under en opptakstur i 1960 som NRK hadde i samarbeid med Tromsø Museum.

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale

Arkiv nummer TsM B 118
Utøver Per Henriksen Hætta / Juhut-Bier-Heaikka-Piera (f. 1912 - Kárášjohka)
Innsamler Arnt Bakke, Tromsø Museum & Rolf Myklebust, NRK.
Opptak Karasjok 1960

01 Anders Wilhelmsen Nikkinen / Ville-Ándde (1887-1965 - Kárášjohka)

02 Luođii Birra / Om joikens funksjon

03 John Johnsen / Sofe-Jon-Jovnna / Ánne-Jovnna (f. 1899 - Šuošjávri)

04 Luođii Birra / Om joik

05 Henrik Persen Hætta / Juhut-Per-Heaika (1885-1950 - Guovdageaidnu & Kárášjohka)

06 Inga Ravna Henriksdatter Hætta Eira / Juhut-Per-Heaikka-Iŋgá (f. 1924 - Kárášjohka)

07 Aslak Davidsen Sara / Dávvet-áslat (1886-1938 Kárášjohka)

08 Per Johannesen Anti / Jussá-Piera (1913-1983 - Kárášjohka)

09 Luođii Birra / Om joik

10 John Johnsen / Sofe-Jon-Jovnna / Ánne-Jovnna (f. 1899 - Šuošjávri)

11 Gumpe / Ulven / Canis Lupus Lupus

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale