«Joik er som en sirkel!» – realitet eller ideologi?

Her kan du høre joikene

I avsnittet Joiker etter Per Hætta: melodien Ánne Jovna / Jon Jonsen, Šuoššjávri

I avsnittet Joiker etter Ánte Mihkkal Gaup: melodien Joahkonjárga

I avsnittet Joiker etter Ánte Mihkkal Gaup: melodien Stierdna / Stjernøya

I avsnittet Joiker etter Nils Biti: melodien Jovset Mihkkal, Kautokeino

I avsnittet Joiker etter Nils Biti: melodien Jergul Jovna, Jergul

I avsnittet Joiker etter Nils Biti: melodien Jergul Hánsa, Jergul

I avsnittet Joiker etter Nils Biti: melodien Jánsa Máret, Karasjok

I avsnittet Joiker etter Nils Biti: melodien Márget Jon Piera, Karasjok

I avsnittet Joiker etter Nils Biti: melodien Jussa Ristin, Karasjok

I avsnittet Lüderwaldt-samlinga: melodien Per Hætta, Karasjok, joiket av Mattis Hætta

I avsnittet Lüderwaldt-samlinga: melodien Per Hætta, Karasjok joiket av Berit kirsten Hætta

I avsnittet Lüderwaldt-samlinga: melodien Vuoskku / Abbor

I avsnittet Talvadasmaterialet: melodien Anni Siiri Somby, Gámasmohkk

I avsnittet Bikko Nilla-joiken: melodien Bikko Nilla, Šuoššjávri (joiket av Nils Biti)

I avsnittet Bikko Nilla-joiken: melodien Bikko Nilla, Šuoššjávri (joiket av Berit Nordland)

I avsnittet Bikko Nilla-joiken: melodien Bikko Nilla, Šuoššjávri (joiket av Ole isaksen Vars)

I avsnittet Havella-joiken: melodien Haŋŋá / Havella etter Per Hætta

I avsnittet Havella-joiken: melodien Haŋŋá / Havella joiket av Brita Gaup

I avsnittet Havella-joiken: melodien Haŋŋá / Havella, joiket av Susanna Sara Utsi

I avsnittet Sjøsamiske joiker: melodien Anders Andersen, Snefjord

I avsnittet Sjøsamiske joiker: melodien Matilde Abrahamsen, Snefjord

I avsnittet Sjøsamiske joiker: melodien Paul Johnsen, Lillefjord

I avsnittet Skoltesamiske joiker: melodien Ä'nn Vää'sk njidd     

I avsnittet Sammenfatning: melodien Garjá / Kråka