Hør på melodiene

Melodiene

Melodi 1 Blind Fredrik vise. Sunget av Magda Nicholaisen, Værøy. Opptak ved Pål Espolin Johnsen.

Melodi 3 Spinn, spinn dotter min. Nordnorsk Visegruppe synger visa etter Julie Sørensen, Ersfjordbotn. Nedtegnet av Arnt Bakke 1950. Andre halvdel av visa er etter Edvard Ruud, Elgsnes. Nedtegnet av Ola Graff.

Melodi 4 Mannen og kona satte seg ned. Sunget av Julie Sørensen, Ersfjordbotn. Opptak 1960 ved Arnt Bakke, samt notenedtegnelse 1950.

Melodi 5 Jeg var engang forlovet. Sunget av Alf Gamslett, Ullsfjord. Opptak ved av Arnt Bakke 1953.

Melodi 7 Hei løsti. Sunget av Nordnorsk Visegruppe etter Julie Sørensen, Ersfjordbotn. Nedtegnet av Arnt Bakke 1950.

Sangleken Stjernene små utpå himmelen lyser. Versjon fra Lofoten. Opptak ved Dagmar Blix.

Melodi 9 Joiken til Lemma Kirste, Karasjok. Joiket av Per Hætta, Karasjok.  Opptak i 1960 ved Arnt Bakke og Rolf Myklebust.

Joiken til Serine Johnsen, Lillefjord. Sunget av Leonard Karlsen, Kokelv. Opptak ved Ola Graff

Sulle rulle. Sitatet «Hurra små glunta ser dokker mæ» på det siste bildet er henta fra sangen «Sulle rulle gulldokka» fra Saltdal opptegnet av Harald og Arnt Bakke i 1930. Her sunget av Nordnorsk Visegruppe.