Om å forstå joikemelodier

Refleksjoner over et pitesamisk materiale. 

Ravn/Kruŋka

Árfor-massivet

Rávdurte

Bárturte

Lavskrika/
Guoksaka

Lønnsdalen

 Tilbake