Våre forskningsgrupper

Førsteamanuensis Jostein Kjærandsen leder forskningsgruppen  Biosystematics of Bibionomorpha (Diptera) in the Taiga and Tundra

Professor Inger Greve Alsos leder Forskningsgruppen Taxonomy and Biodiversity og prosjektet ECOGEN.