Bilder av MS Polatjerna

modell
Modell av M/S "Polstjerna", omtrent slik hun så ut da hun ble levert fra Moens Båtbyggeri ved Risør våren 1949.
nediset
M/S "Polstjerna" godt nediset efter overfarten fra Tromsø til vestisen. M/S "Polstjerna" var på ishavet fra 1949 til 1981 og hjemførte ca. 100.000 sel fra Vestisen og Østisen.
polstjerniisen
Polstjerna i isen.
TromsoHavn1950
Tromsø havn med en rekke ishavsskuter før avseiling til fangstfeltene engang i 1950-årene.