Hvem eier hva i Finnmark?

Ottarheftet “Hvem eier hva i Finnmark?” tar for seg rettighetsutviklingen i fylket. Lenge hersket det en oppfatning om at Finnmarks var “Statens umatrikulerte grunn”.Men etter hvert har det vist seg at så ikke var tilfelle og staten måtte i 2005 overføre eiendomsretten i Finnmark til fylkets befolkning gjennom Finnmarksloven. Ottar tar for seg denne utviklingen og ser nærmere på hvordan rettighetene i fylket forvaltes gjennom Finnmarkseiendommen (Fefo) og sedvanerettslige utfordringer rundt Finnmarkskommisjonen arbeid. Her er det fremmet en rekke krav fra fylkets innbyggere som bygger på alders tids bruk og rammen rundt det hele er folkerettslige forpliktelser som Norge har underskrevet. Det er med andre ord slett ikke avgjort hvem som eier hva i Finnmark.
 

Repparfjorden, Finnmark. Kart: Norsk Polarinstitutt.

INNHOLD:
Innledning: Øyvind Ravna
Finnmark - tidligere statlig eierskap på sviktende premisser: Steinar Pedersen
Vitnesbyrd om eldre private eiendommer i Finnmark:  Øyvind Ravna
Rettskartleggingen i Finnmark – siste etappe i «De lange tidsaksers juss»: Jussi Erik Pedersen
NIKUs sakkyndige utredninger for Finnmarkskommisjonen: Einar Eythórsson og Alma Elizabeth Thuesta
En sammenligning av rettsakene om Nesseby og Svartskogen: Aila Biret Selfors
Rettskartleggingen i Finnmark og forpliktelser i ILO 169: Øyvind Ravna
Fotografiet: Sveinulf Hegstad