Kulturvitenskapelig forskning

Fra arkeologi til tradisjonsmusikk.

 

Vi driver innsamling, arkivering, forskning, og formidling innen et bredt fagspekter, fra arkeologi og kulturvitenskap til tradisjonsmusikk og båtbygging.  Forskningen er knyttet til flere tema innen arkeologi, antropologi/samisk etnografi, kulturvitenskap, polarhistorie og tradisjonsmusikk. Forskning på samisk kultur, historie og museologi er satsingsområder ved seksjonen.

Vi har en lovpålagt oppgave med fredete kulturminner nord for Rana. Det betyr ansvar for arkeologiske undersøkelser, innsamling av gjenstander som er eldre enn reformasjonen (1537), mynter som er eldre enn 1650 og samiske gjenstander og gjenstander som er funnet under vann som er eldre enn 100 år. 

Du kan følge våre arkeologiske utgravninger på norark.no