20. HANSINE HANSENS TUN

Botanisk hage ligger på grunnen til gården Breivika Søndre.

Hansine Hansen´s farm. After a photograph from ca. 1950.

Botanisk hage ligger på grunnen til gården Breivika Søndre. Den siste gårdeier, lærerinne Hansine Hansen, overdro i 1938 deler av eiendommen til Troms Fylke for utdanningsformål. Hansine Hansen døde i 1947. Resten av eiendommen ble da testamentert til Fylket. Store deler av Universitetet i Tromsø, så vel som Breivika videregående skole, ligger på denne eiendommen. Husene var borte da Universitetet overtok området omkring 1980, men tuftene etter våningshus, fjøs og bårdstue sto igjen her nederst i Botanisk hage.

Hansine Hansens Gårdstun er her delvis ‘rekonstruert’. Et gammelt hus fra c. 1850 ble flyttet fra Seminartomta i Tromsø og plassert på tuftene etter våningshuset. Det ble restaurert og pusset opp i 2002. Botanisk Hages Venner har gjort en kjempejobb for å etablere en kafé her som nå er overtatt av Museumsbutikken. Tuftene etter bårdstua ligger i Den nord-norske tradisjonshagen.

Der fjøset stod ble Hagens driftsbygning satt opp våren 2004. Hansine Hansens Gårdstun fremstår nå som et minne om røttene til Universitetet og til Botanisk hage. Det vi nå kaller ‘Campus’, hette i si tid ‘Hansina-marka’. For 70 år siden jagde ungene kyrne fra gårdene i byen (!) langs Dramsveien gjennom to grinder og hit, og så tilbake om kvelden…