Tromura, naturvitenskap, 1978-

 

Nr. 1, 1978: Gulliksen, Bjørn: Ascidian species recorded in Finnmark and Troms, northern Norway, in 1976. Pris kr 60,-

Nr. 2, 1979: Schei, Ben, Hans Christian Eilertsen, Stig Falk-Petersen, Bjørn Gulliksen og Jens Petter Taasen: Marinbiologiske undersøkelser i Van Mijenfjorden (Vest-Spitsbergen) etter oljelekkasje ved Sveagruva 1978. Pris kr 60,-

Nr. 3, 1979: Vorren, Karl-Dag: Myrinveteringer i Nordland, Troms og Finnmark, sommeren 1976, i forbindelse med den nordke murrservatplanen. 

Nr. 4, 1980: Fjeldså, Jon: Forekomst av fugl i vann og våtmarksområder i Salten, Ofoten, Vesterålen og Lofoten. pris kr 60,-

Nr. 5, 1979: Vorren, Karl-Dag: Vegetational investigations of a palsa bog in northern Norway.Pris kr 60,-

Nr. 6, 1979:Hognestad, Per T. og Wim Vader: Saltvannsfiskene i Nord-Norge. 

Nr. 7, 1979: Huru, Helge, Karl-Birger Strann og Kaare Aagaard: Prestvannet. Ferskvannsbiologiske og ornitologiske undersøkelser 1977-79. Pris kr 60,-

Nr. 8, 1979: Vorren, Karl-Dag: Die Moorvegetation in Namdalen, Mittel Norwegen. Eine Untersuchung mit besonderer Berücksichtigoung des ozeanischen Gradienten der südborealen Hochmoorvegetation. 

Nr. 9, 1980: Elven, Reidar and Karl-Dag Vorren: Flora and phytogeography of the Habafjell - Skrubben area of central Troms, northern Norway.
Pris kr 60,-

Nr. 10, 1980: Falk-Petersen, Stig og Chris E. Hopkins: Lydreflekterende planktonlag i Nord-Norske fjorder. Pris kr 60,- 

Nr. 11, 1980: Huru, Helge: Reisavassdraget. Hydrografi og evertebratfauna i Reisavassdraget, Nord-Troms, i 1978. Pris kr 60,-

Nr. 12, 1980: Hydrografi og evertebratfauna i Spansdalvassdraget, Sør-Troms, 1978. Pris kr 60,-

Nr. 13, 1981: Øvre Barduvassdraget. Kvantitative og kvalitative undersøkelser av fugle- og pattedyrfaunaen i Øvre Barduvassdraget, Troms, fra 1977-1979. Pris kr 60,-

Nr. 14, 1981: Gulliksen, Bjørn, Olav Nordgård, Ulf Normann og Fritz Pettersen: Havmiljødata fra nordnorske fjorder i 1980. Pris kr 60,- 

Nr. 15, 1981: Johansen, Kjell Bugge: Berggrunnsgeologi og kvartærgeologi i Spansdalsvassdraget. Pris kr 60,-

Nr. 16, 1981: Hindrum, Reidar: Spansdalsvassdraget. Fugle- og pattedyrfaunaen i
Spansdalsvassdraget, Troms. 

Nr. 17, 1981: Hindrum, Reidar: Syltefjordvassdraget. Fugle- og pattedyrfaunaen i
Syltefjodrvassdraget (Vesterelva til Syltefjord), Varangerhalvøya,Finnmark, Nord-Norge. 

Nr. 18, 1981: Huru, Helge: Syltefjordvassdraget. Hydrografi og evetebratfauna (Vesterelva), Øst-Finnmark, i 1979. Pris kr 60,-

Nr. 19, 1981: Mølster, Liv G.: Syltefjordvassdraget. Flora og vegetasjon i Syltefjordvassdraget (Vesterelva),Varangerhalvøya, Finnmark, Nord-Norge. Pris kr 60,-

Nr. 20, 1981: Fareth, Eigill og Kjell Bugge Johansen: Berggrunnsgeologi og kvartærgeologi i Nordkjosvassdraget. Pris kr 60,-

Nr. 21, 1982: Møller, Jakob: Costal caves, marine limits and ice retreat in Lofoten - Vesterålen, north Norway. Pris kr 60,-

Nr. 22, 1981:
 Huru, Helge: Snøfjordvassdraget. Hydrografi og evertebratfauna i Snøfjordvassdraget, Vest-Finmark, i 1979. Pris kr 60,-

Nr. 23, 1981: Huru, Helge: Julelva. Hydrografi og evertebratfauna i Julelva, Øst-Finnmark, i 1979. Pris kr 60,-

Nr. 24, 1981: Hindrum, Reidar: Julelvvassdraget. Fugle- og pattedyrfaunaen i Julelvvassdraget, Varangerhalvøya, Finnmark, Nord-Norge. Pris kr 60,-

Nr. 25, 1982: Mehus, Harald: Skorpa i Kvænangen, Troms. Botaniske undersøkelser. Pris kr 60,- 

Nr. 26, 1981: Mølster, Liv G.: Snøfjordvassdraget. Flora og vegetasjon i Snøfjordvassdraget, Vest-Finnmark. Pris kr 60,- 

Nr. 27, 1981: Hindrum, Reidar og Åge Tørris Ekker: Fugle og pattedyrfaunaen i Snøfjordvassdraget, Porsangerhalvøya, Finnmark, Nord-Norge. Pris kr 60,-

Nr. 28, 1982: 
Mehus, Harald: Botaniske undersøkelser i Slunkajavrre/Rekvatn-området i Hamarøy, Nordland. Pris kr 60,-

Nr. 29, 1981: Hindrum, Reidar og Harald Misund: Fuglefaunaen i Valnesvassdraget, Nordland, Nord-Norge. Pris kr 60,-

Nr. 30, 1982: Hindrum, Reidar, Åge Tørris Ekker og Odd Rygh: Nordkjoselv. Fugle- og pattedyrfaunaen i Nordkjoselv, Troms, Nord-Norge.
Pris kr 60,-

Nr. 31, 1981: Huru, Helge: Øvre Bardu. Hydrografi og evertebratfauna i Øvre Bardu, Indre Troms, 1980. Pris kr 60,-

Nr. 32, 1982: Hindrum, Reidar, Leon Johansson, Per-Arne Amundsen og Karl-Annar Markussen: Elvegårdselv. Fugle- og pattedurfaunaen i Elvegårdselv, Nordland og Troms, Nord-Norge. pris kr 60,- 

Nr. 33, 1982: Lettrem, Idar og Karl-Birger Strann: Lakselvvassdraget. Fugle- og pattedyrfaunaen i Lakselvvassdraget, Finnmark, Nord-Norge. pris kr 60,-

Nr. 34, 1982: Fremstad, Eli og Øystein Normann: Inventering av rik løvskog i Troms. (Registrations of localities with rich deciduous forests inTroms, northern Norway) pris kr 60,-

Nr. 35, 1982: Huru, Helge: Lakselv. Hydrografi og evertebratfauna iLakselvvassdraget, midt Finnmark, i 1977-79.

Nr. 36, 1984: Engelskjøn, Torstein: Barduvassdraget. Flora og vegetasjon i
Barduvassdraget ovenfor Altevatn.

Nr. 37, 1982:
 Hindrum, Reidar: Fugle- og pattedyrfaunaen i Reisavassdraget,
Troms og Finnmark, Nord-Norge. (UTSOLGT!)

Nr. 38, 1982: Nordgård, Olav, Ulf Normann, Fritz Pettersen og Nils E. Skavberg: Havmiljødata fra nordnorske fjorder 1981. (UTSOLGT!)

Nr. 39, 1983: Moe, Dagfinn: Studies in the vegetation history of Vestvågøy,Lofoten, north Norway. pris kr 60,-

Nr. 40, 1984: Normann, Ulf og Fritz Pettersen: Hydrografiske ovservasjoner (Havmiljødata) fra Svalbard 1979-1983. pris kr 60,-

Nr. 41, 1984: Huru, Helge: Konsesjonsundersøkelser i Alta-Kautokeinovassdraget 1980-1983. Bunnfauna og ernæring hos lakseunger. pris kr 60,- 

Nr. 42, 1984: Elvebakk, Arve: Flora og vegetason i utbyggingsområdet ved Alta/Kautokeino-vassdraget. pris kr 60,- 

Nr. 43, 1985: Amundsen, Per-Arne: Fiskeribiologiske vassdragsundersøkelser i
Sundsfjordområdet i 1983. pris kr 60,- 

Nr. 44, 1985: Haugane, Erik: Løsmasser og karst i øvre deler av Sundsfordvassdraget, Gildeskål, Nordland. pris kr 60,-

Nr. 45, 1985: Breiby, Anne: Otolitter fra saltvannsfisker i Nord-Norge. (UTSOLGT!)

Nr. 46, 1985: Fagermo, Stein-Erik, Leon Johansson, Johannes Reiersen og Roger
Velvin: Naturvitenskapelige registreringer i Strielvvassdraget,Sortland kommune, Nordland.
pris kr 60,-

Nr. 47, 1985: Svenning, Martin-A.: Fikeribiologiske undersøkelser i Lyselvvassdraget i 1984. pris kr 60,-

Nr. 48, 1985: Oug, Eivind og Børge Holte: Resipientundersøkelser i Nordbotn, Kvaløya 1983-84. Hydrografi og bunnfauna. pris kr 60,-

Nr. 49, 1986: Møller, Jakob J., Arne Fjalstad, Erik Haugane, Kjell Bugge Johansen og Viggo Larsen: Kvartærgeologisk verneverdige områder i Troms. (UTSOLGT!)

Nr. 50, 1986: Sætra, Hartvig: Reisavassdraget. Floraen i Reisavassdraget, Troms. (UTSOLGT!)

Nr. 51, 1986: Landmark, Kåre: Lenvikhalvøya i Troms. Petrografi og Tektonikk.
pris kr 100,-

Nr. 52, 1985: Huru, H. (red.), I. Johnsen, M. Nettelbladt og R. Velvin: Fosselva. Naturfaglige undersøkelser av Fosselva, Berg i Senja, ytre Troms. pris kr 100,-

Nr. 53, 1986: Normann, Ulf: Hydrografiske observasjoner (havmiljødata) fra Svalbard 1984-1985. pris kr 100,-

Nr. 54, 1986: Bergersen, Robert og Stein Rubach: Hydrografi og evertebratfauna i Sundsfjordvassdraget i 1983-1984. pris kr 100,-

Nr. 55, 1986: Strann, Karl-Birger og Wim Vader: Registrering av heddende sjøfugl i Troms og vest Finnmark 1981-1986. 

Nr. 56, 1987: Rikardsen, Fritz, Wim Vader, Rob Barrett, Karl-Birger Strann og Hans Martin Iversen: Konsekvensanalyse av olje/sjøfugl i Troms II. pris kr 100,-

Nr. 57, 1987: Fjalstad, Arne og Jakob J. Møller: Verneverdige kvartærgeologiske områder i Nordland. pris kr 100,-

Nr. 58, 1987: Strann, Karl-Birger og Wim Vader: Registrering av ikke-hekkende sjøfugl i Troms og vest Finnmark 1981-1986. (UTSOLGT!)

Nr. 59, 1987: Andreassen, Karin og Tore Vorren: Distribution of sediments above the upper regionale unconformity in the Barents sea. pris kr 100,-

Nr. 60, 1987: Bergersen, Robert: Fikeribiologiske undersøkelser i Alta-Kautokeinovassdraget. Bunnfauna og ernæring hos laksunger i Altaelva nedenfor demningen, 1984-1986. pris kr 100,- 

Nr. 61, 1987: Oug, Eivind, Rune Nilsen, Kjell-Espen Langseth, Regina Küfner og
Tor Eiliv Lein: Resipientundersøkelser i Båtsfjord 1985.Bløtbunnsfauna, fjæreundersøkelser og hydografi. pris kr 100,-

Nr. 62, 1987: Nilsen, Rune, John Richard Hansen, Kjell-Espen Langseth og Eivind Oug: Resipientundersøkelser i fiskerihavner i Finnmark 1985.Bløtfauna, fjæreundersøkelser og hydrografi. (UTSOLGT!)

Nr. 63, 1987: Strann, Karl-Birger og Wim Vader: Registrering av sjøfugl i Barentshavet syd. AKUP 1985-1988. 

Nr. 64, 1988: Granmo, Alfred: Goatteluobbal - et våtmarksområde i Kautokeino. Botaniske verdier. pris kr 100,- 

Nr. 65, 1990: Alm, Torbjørn og Andy Sortland: Lyngsalpene - en botanisk vurdering. pris kr 100,- 

Nr. 66, 1990: Alm, Torbjørn: Flora og vegetasjon i utvalgte deler av Alta-Kautokeino vassdragets nedbørsfelt. pris kr 100,- 

Nr. 67, 1991: Alm, Torbjørn: Flora og vegetasjon i den øvre del av Sundsfjordvassdraget i Gildeskål og ved Arstadvatn i Beiarn,Nordland. pris kr 100,-

Nr. 68, 1991: Palerud, Rune og Wim Vader: Marine amphipoda gammaridea in north-east Atlantic and Norwegian arctic. 

Nr. 69, 1991: Alm, Torbjørn: Botanisk befaring av Stordalselva og Skogneselva i Tromsø kommune, Troms. 

Nr. 70, 1992: Buys, Edward: Mire morphology, vegetation an hydrochemistry of the Andmyran mire reserve (Nordland, Norway). pris kr 100,-

Nr. 71, 1992: Bergersen, Robert: Bunndyr og ernæring hos laksunger i Altaelva,1980-1992. (UTSOLGT!)

Nr. 72, 1993: Granmo, Alfred: Virkninger av vassdragsregulering på vegetasjon og landskap i Skjomenfjellene ved Narvik. pris kr 100,-

Nr. 73, 1993: Bergersen, Robert: Freshwater fish and invertebrates of Qorlortorsuaq, Vatnahverfi, South Greenland. pris kr 100,- (UTSOLGT!)

Nr. 74, 1994: Engelskjøn, Torstein: High- and mid-alpine vegetation in North Scandinavia. Ecology and thermal relations. pris kr 100,- .  (UTSOLGT!)

Nr. 75, 1994: Alm, Torbjørn: Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark. 1. Naturgrunnlag, historie og utforming. (UTSOLGT!)

Nr. 76, 1994: Alm, Torbjørn, Inger Greve Alsos, Kari Anne Bråthen, Stein Rune Karlsen, Lennart Nilsen, Gunn-Anne Sommersel og Siri Øiesvold: Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark. 2. Lokalitetsbeskrivelser for Vest-Finmark. pris kr 116,- (UTSOLGT!)

Nr. 77, 1994: Alm, Torbjørn, Kari Anne Bråthen, Stein Rune Karlsen, Berit Nordtug, Gunn-Anne Sommersel, Siri Øiesvold: Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark. 3. Lokalitetsbeskrivelser for Øst-Finnmark. pris kr 161,- 

Nr. 78, 1994: Alm, Torbjørn. Inger Greve Alsos & Kari Anne Bråthen: Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark. 4. Supplerende undersøkelser i Alta (Stjernøya og Seiland) og Måsøy (Hjelmsøya og Måsøya). (UTSOLGT!)

Nr. 79, 1996: Hognestad, Per T.: Rossfjordvatnet. pris kr 50,-

Nr. 80, 1995: Engelskjøn, Torstein and Ola Skifte: The vascular of Troms, North Norway. Revised distribution maps and altitude limits after Benum: THE FLORA OF TROMS FYLKE.

Nr. 81, 1996: Thomsen, Elsebeth: Prekvartære fossil-lokaliteter i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. Den vitenskapelige utforskningen 1807-1995 og database. Pre-Quaternary fossil localities in Northern Norway, Northern Sweden and Northern Finland. The scientific investigations 1807-1995 and database. pris kr 121,- . (Gjennopptrykk 2008)

Nr. 82, 1997: Alm, Torbjørn, Inger Greve Alsos, Valentina A. Kostina, Anders Often & Mikko Piirainen: Cultural landscapes of some former Finnish farm sites in the Paaz/Pasvik/Paatsjoki area of Pechenga, Russia. (UTSOLGT!)

Nr. 83, 1998: Norberg, Maybritt E., Sølvi Simons,Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos, Nina 
Palkin Jakobsen & Leidulf Lund: Prosjekt "Revegetering Karasjokfjellet" 1995-1997. Avsluttende rapport. pris kr 100,- (UTSOLGT!)


Nr. 84, 1999: Vorren, Karl-Dag, Seppo Eurola and Unn Tveraabak: The lowland terrestrial mire vegetation about 69N lat. in northern Norway. 
pris kr 110,- 

Nr. 85, 2000: Engelskjøn, Torstein: The Vascular plants of the Tysfjord – Skjomen region, North-Norway. pris kr 110,-

Norsk flagg   The flag of United Kingdom   Die deutsche Flagge     Le Pavillon français   La bandera española

Åpningstider og priser

Vintersesong 1.9. - 31.5:
Mandag-fredag: 10.00-16.30
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: 11.00-16.00 

Andre åpningstider i 2019

Sommersesong 1.6. - 31.8.:

alle dager 9:00 - 18:00

Museet holder åpent alle dager i året unntatt 1.5 og 17.5., 24. og 25.12.

Priser:

Voksne: kr 70,-
Barn over 7 år/studenter/vernepliktige/pensjonister/honnør: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.):  kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

Fullstendig liste, se her

Café Rotunden er åpen på

søndager 12:00 - 15:30. Selvbetjening mandag - lørdag.

Vintersesong 1.9–31.5:
Alle dager: 11.00–17.00

Sommersesong 1.6–31.8:
Alle dager: 09.00–18.00

1. mai og 17. mai holder museet stengt.


Priser

Voksne: kr 70,-

Barn (7-18)/studenter/pensjonister: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.): kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Tromsø Museum: kr 100,-/50,-/200,-

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

 

Email: postmaster@polarmuseum.no

OBS: MUSEUMSSKUTA MS POLSTJERNA ER STENGT INNTIL VIDERE, I PÅVENTE AV REPARASJONSARBEID.

 

Priser:

Voksne: kr 50,-
Barn (7-18)/student/honnør): kr 25,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett: kr 100,-

Grupper over 10 personer: kr 35,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Ms Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Polaria:

Voksen: kr 115,- 

Barn: kr 60,- 

Studenter: kr 75,- 

Honnør: kr 90,-

 

Åpent 24/7, gratis adgang

Kafé Hansine Hansen er åpen i sommer.
1.6. -1.9. kl. 11:30 - 15:30, alle dagar.


Klikk for et større kart