Heksebrenning i nord

Utsnitt av Louise Bourgeois`installasjon ved Steilneset minnested i Vardø.
Foto: Tomas Willumsen Vassdal.

INNHOLD:
Innledning: Rune Blix Hagen
Kriminalisering av samisk trolldom i 1609 - et militærpolitisk tiltak: Ellen Alm
Den historiske trollkvinne i nord: Liv Helene Willumsen
Hekseprosesser og økonomi: Einar Niemi
John Cunningham - en skotte i Finnmark 1619-1651: Rune Blix Hagen
Trolldomsransakingene i Sverige. En kamp for krone og katedral: Ola Graff
Steilneset minnested: Randi Rønning Balsvik
Fotografiet: Sveinulf Hegstad

Dette heftet omhandler rettsprosesser mot såkalte hekser og trollfolk i nord på 1600-tallet. Flere av forfatterne belyser særlig de brutale trolldomsprosessene i Finnmark. Samtlige artikler er spesial-skrevet for Ottar og formidler ny kunnskap om denne typen menneske-forfølgelse i vår del av verden.

Tilbake