ArcLog

Teknologisk kompetansesenter for arktiske logistikkoperasjoner

Styrke verdiskapningen og næringsutviklingen i nord
Skape sikre og bærekraftige logistikkoperasjoner og industriell produksjon

Om ArcLog

Arclog skal bli et ledende nasjonalt og nordisk teknologisk senter for sikker og bærekraftige logistikkoperasjoner og industriell produksjon for å styrke verdiskapningen og næringsutviklingen i nord. Dette skal oppnås med å koble sammen akademia, forskningsinstitusjoner og relevante kommersielle partnere/næringsaktører til et felles kompetansesenter, som sammen jobber målrettet med forsknings og utdanning for økt kompetanse og konkuransekraft.

  1. Hovedfokus på logistikk, forsyningskjeder, produksjon og automasjon.

  2. Gjennom ArcLog skal det gjennomføres minst et forskningsprosjekt i 5 temaområder (havbruk, industri, helse, reiseliv og transport) i løpet av 2022.

  3. Etablere og vedlikeholde en attraktiv forskningspool.

  4. Etablering og gjennomføring av EVU (etter og videreutdanning) kurs basert på innmeldte behov fra næringslivet.

  5. Fem næringsphder innen utgangen av strategiperioden, samt masteroppgaver innen alle temaområdene.

  6. Bygging av nettverk/partnerskap ved å knytte ArcLog til relevante nasjonalte og internasjonale forsnknings- og kompetansemiljøer

ArcLogs 5 temaområder


Nyheter


ProsjekterEVU kurs

I fjor høst gjennomførte ArcLog 3 EVU-kurs (etter- og videreutdanningskurs) med temaene økonomi og innovasjon, industriell lean-metodikk for produksjon og tjenester og industry 4.0. I tiden fremover vil vi med jevne mellomrom arrangere nye EVU-kurs med relevante temaer. Videreutdanningskursene gir studiepoeng mens etterutdanningskursene er mer knyttet til spesifikke kompetansebehov som meldes inn fra bedrifter eller klynger av bedrifter.

Innovasjon og økonomi

Industriell lean-metodikk for produksjon og tjenester

IVT - Institutt for industriell teknologi  Masteroppgaver 2020-2021

Laboratorier

Ved IIT - Institutt for Industriell Teknologi er det 12 laboratorier. Her får studenter og forskere tilgang til avansert og helautomatisert produksjonsutstyr, som roboter, diverse 3D printere (SLM og metall), CNC-styrte maskiner og et visualiseringssenter (XR-lab).

Instituttets laboratorier brukes i tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv. Både gjennom emnebaserte prosjekter, men også gjennom studentprosjekter, forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter.

Team