RoboDemo


Demonstrating New Generation Robotics and Smart Manufacturing to SMEs in the NPA Region​

Prosjektets hovedmål er å utvikle en effektiv modell for innføring av ny og moderne teknologi til støtte for små og mellomstore bedrifter i NPA-området (Northern Periphery and Arctic).

Prosjektet vil gi støtte til bedrifter i arbeidet med å modernisere sine tekniske systemer og/eller arbeids metodikker ved innføring av eksempelvis roboter, automasjonsløsninger, 3D printing , mobile roboter, droner, digitale tvillinger eller andre og  nye muliggjørende teknologier. Dette skal vi gjøre gjennom å utvikle demonstrasjonsløsninger på utvalgte bedriftsspesifikke systemer.

Gjennom prosjektet forventes det at bedriftene vil øke sin konkurranseevne og oppleve økt innovasjonsevne.

Interesserte, ta kontakt med bjorn.solvang@uit.no

Partnere

  • Centria University of Applied Sciences, Finland
  • Luleå University of Technology, Sweden
  • AIM Centre of Advancing Innovation and Manufacturing, Ireland
  • UIT The Arctic University of Norway
  • T2 College, Sweden

Budsjett

Totalt budsjett € 1 452 393

EU-midler € 892 120

Varighet

12/2022 – 11/2025

 www.interreg-npa.eu