TRINITY


Image caption

Hovedmålet med TRINITY er å skape et nettverk av tverrfaglige og synergistiske lokale digitale innovasjonshubber (DIH) sammensatt av forskningssentre, bedrifter og universitetsgrupper som dekker et bredt spekter av temaer som kan bidra til smidig produksjon: avansert robotikk som drivkraft og digitale verktøy, datasikkerhet og cybersikkerhetsteknologier for å støtte introduksjonen av avanserte robotanlegg i produksjonsprosessene.

Resultatet vil være en "one-stop shop" for metoder og verktøy for å oppnå svært intelligent, smidig og rekonfigurerbar produksjon, som vil sikre Europas velferd i fremtiden. Trinity vil utvikle demonstranter basert på bedrifters behov for å fremme smidighet. Demonstrantene vil inkludere sensoriske systemer for å sikre sikkerhet, effektive brukergrensesnitt basert på "augmented reality" og tale, programmering ved demonstrasjon, IoT, sikre trådløse nettverk, etc.

Disse demonstrantene vil fungere som en referanseimplementering for to runder med åpne utlysninger for applikasjonseksperimenter, der selskaper med smidige produksjonsbehov og gode forretningsplaner vil bli støttet av TRINITY DIHs for å fremme sine produksjonsprosesser. I tillegg til teknologisentrerte tjenester, først og fremst laboratorier med avanserte robotteknologier og kunnskap for å utvikle innovative applikasjonseksperimenter, vil TRINITY-nettverket av DIHs også tilby opplæring og konsulenttjenester, inkludert støtte for forretningsplanlegging og tilgang til finansiering. Tjenester for deltakende DIHer og formidling av informasjon til bredere publikum vil bli gitt gjennom et digitalt tilgangspunkt som skal utvikles i prosjektet. En annen viktig aktivitet i prosjektet vil være utarbeidelse av en forretningsplan for å opprettholde nettverket etter endt prosjektfinansiering.

Se gjerne gjennom på : TRINITY One Pager - Norwegian.pdf

    

Open calls

Er du interessert i å forbedre smidigheten og produktiviteten i produksjonsprosessene dine ved å bruke avanserte robotteknologier sammen med nye digitale og cybersecure-løsninger?

Trinity DIH vil i en 3 års periode organisere 2 runder med åpne utlysninger for applikasjonseksperimenter, hvor aksepterte bedrifter med smidige produksjonsbehov og gode forretningsplaner vil bli økonomisk og teknisk støttet for å teste løsningene utviklet av Trinity- partnerne eller sine egne løsninger.

Totalt vil minimum 30 søkere bli støttet i de 2 rundene med åpne utlysninger gjennom Trinitys levetid (2019-2022). Den første åpne utlysningen åpnet 20 november, stengte 28 Februar 2020 og har et samlet finansieringsbeløp på € 4.000.000.

Her vil ledende SMB konsortier av 1-3 partnere kunne få støtte på opptil € 300 000 (maksimal finansieringsgrad 70%). Målet er å utvikle demonstranter på 6 til 12 måneder ved bruk av robotikk, IoT og cybersecurity-løsninger for å lette smidig produksjon i Europeiske selskaper. 

TRINITY åpne utlysniger kan tilby

                                

Hvis du vil delta i et prosjektforslag, må organisasjonen din være registrert og ha en 9-sifret deltakeridentifikasjonskode (PIC). Registrer organisasjonens PIC-nummer her. åpne utlysninger vil bli administrert gjennom F6S-plattformen som vi oppfordrer deg til å besøke. Følg Trinity på F6S her. 

Ved interesse anbefaler vi på det sterkeste og gå gjennom åpne utlysning dokumentene som kan finnes her: "Open Call dokumenter"

Info om  den andre runden med åpne utlyninger kommer...
Estimert oppstart vår 2021.

Moduler

I Trinity er det utviklet 18 demonstranter innen avansert robotikk, Internett of Things og cyber Security. Disse kan finnes her.

Ved UiT er det blitt utviklet to demonstranter. Den første er innenfor produksjons simulering og overvåking og den andre demonstranten er "Wire arc additive manufacturing" med industriell robot.

Under disse demostrantene er det utviklet to moduler, hvor den ene modulen omfavner en kontinuerlig etterligning av en fysisk robot i et simuleringsprogram, mens den andre modulen omfavner trådløs robot kontroll.

Demonstrantene og modulene både fra UiT og TRINITY konsortiumet oppdateres og utvikles kontinuerlig,

  

Partnere

Koordinator : Tampere University
Trinity konsortiumet består av 16 partnere fra 10 forskjellige land. 

  • 5 Universiteter
  • 3 forsknings og teknologi organisasjoner
  • 2 bedrifter
  • 4 Industri/teknologi assosiasjoner
  • 2 Teknologi megler SMBer

Logo Tampere Logo Centria Logo UiT Logo JSI Logo LMS Logo LMS2 Logo Fraunhofer Logo Flandersmake Logo EDI Logo LSEC Logo Fastems Logo Montagetechnik Logo Civitta Logo Cecimo Logo DigNorway Logo F6SMedlemmer:

Wei Deng Solvang
Mathias Sæterbø