From Idea to printing of metal products - I2P


Image caption

Hovedmålet med I2P prosjektet er å modernisere produksjonsindusitren ved å bygge teknisk, økonomisk og miljøkunnskap om 3D printing, også kalt additiv produksjon, av metall produkter (3DMP). Gjennom prosjektperioden vil I2P tilby et iniativ som er skreddersydd til regionen for å forbedre ferdighetene og ressursene i 3D printing av metallprodukter. 

Dette vil øke bevisstheten om muligheter og begrensninger med teknikken. Det forventes at akselerert implementering av 3D-utskrift i produksjonen fremmer næringsliv, sysselsetting og attraktivitet i regionen. Fra hvert av de fire landene en universitetsgruppe og en SMB eller SMB-forening deltar og komponerer komplementær kompetanse på høyt nivå. En pilot 3D-printer for metaller vil bli installert, for å teste, men også for å forbedre teknikken. 

Partnere

I2P konsortiumet er sammensatt av 8 partnere fra Sverige, Finland, Russland og Norge.

  • 4 universiteter
  • 4 SMBer/SMB foreninger

Logo LTU       Logo UiT Logo Oulu Logo Narfu 

Logo Ofotech          Logo Mekinor           Logo SoZvedye           Logo Filtra 

Organization

Name

Contact info

LTU Jan Frotevarg jan.frostevarg@ltu.se
Norway Wei Deng Solvang wei.d.solvang@uit.no
Finland Kari mäntyjärvi Kari.Mantyjarvi@Oulu.Fi
Russia Karelskaya Vera v.kareljskaya@narfu.ru