Nyhetsarkiv


18.01.2023:

TRINITY - Agile Manufacturing and Standardization final event 8-9 February 2023

06.01.2023:

UiT ArcLog contributes to improving the training process and changing the view of future engineers on modern production technologies.

We have successfully started the EEA Norway Grants-funded project Development of modern engineering educational program in the field green intelligent manufacturing. 

06.01.2023:

The PROCSI-network conducted its second meeting in Tampere University

The network PROCSI – Promoting Cyber Security for Critical Infrastructures, funded by Nordplus Higher Education 2022 and led by UiT Narvik, conducted its second meeting in Tampere University, Hervannan Campus, Finland, from 8th to 11th of November 2022.

18.11.2022:

The future of tourism - a virtual travel consultant

What you will learn in this article:

Artificial intelligence - models of the new generation

What is the Travelizi project?

18.06.2022:

PROCSI kick-off 23 August

PROCSI- network supports and promotes students’ research work in manufacturing engineering and IT

14.12.2021:

Samarbeidsavtale med Equinor

3.nov undertegnet UiT v/ ArcLog og Equinor en treårig samarbeidsavtale for utbyggingen av Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet.

14.12.2021:

Temamøte 13 og 14 Oktober

Temamøte 13. og 14. okt. er gjennomført med 25 deltakere. Dette ble et vellykket temamøte med gode forelesere og engasjerte deltakere, som gav temamøtet svært gode tilbakemeldinger.

bilde1.jpg

04.10.2021:

ArcLog workshop med fokus på 3 D metall printing 29.9.21

29.9.21 gjennomførte ArcLog en workshop med fokus på 3 D metall printing.

04.10.2021:

Teknologinettverk Havbruk i Ofoten og Sør-Troms inviterer til temamøte 13-14 oktober

Teknologinettverk Havbruk i Ofoten og Sør-Troms inviterer til temamøte 13.-14. oktober (lunsj til lunsj)

04.10.2021:

Invitasjon til workshop - Metal AM 06.10-21

UiT inviterer 6. okt. fra 1300 -1500, sammen med partnere i InterReg I2P -prosjektkonsortiet, til et webinar for "Metal AM - Methods, Materials and Performance".. Påmeldingslinken finner du i programmet.

24.06.2021:

Ny søknad til forskningsrådet

Transportutvikling AS v/daglig leder Stig Nerdal har i samarbeid med ArcLog sendt ny søknad til forskningsrådet for å jobbe med en Pilot-T søknad og søke etter partner.

24.06.2021:

Innvilget søknad

Transportutvikling AS v/daglig leder Stig Nerdal har i samarbeid med ArcLog fått innvilget søknad fra forskningsrådet for å jobbe med en Pilot –T – søknad og søke etter partner.

24.06.2021:

Forstudie samfunnsanalyse

Arclog v/ prosjektleder Bremer skal lede arbeidet med gjennomføringen av forstudien : Samfunnsanalyse i Midtre Hålogaland – den grenseløse regionen.

23.02.2021:

Peter F. Hjort-seminar 22-25 Mars

Peter F. Hjort-seminaret er et initiativ for å styrke verdiskapingen i nord gjennom tettere samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og arbeids- og næringslivet. Seminaret er en møteplass der næringsrettede problemstillinger drøftes, og har vært arrangert årlig siden 2015.

 

26.01.2021:

SMART DASHBOARD

Narvik havn har i samarbeid med Smart Innovation Narvik og UiT v/ ArcLog fått støtte til et kvalifiseringsprosjekt fra Regionalt forskningsfond Nordland. Prosjektet vil bli gjennomført frem til sluttrapport skal innsendes i september 2021.

20.11.2020:

3D printing - et nytt industrieventyr i nord? 18.11-20

Onsdag 18.11. i samarbeid med Equinor, Rana utvikling, Kunnskapsparken nord, Orinor og Probarents gjennomførte ArcLog ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet webinaret: 3D-printing – et nytt industrieventyr i nord?

12.11.2020:

Workshop reiseliv 03.11.20

Arclog gjennomførte en workshop den 3.11.20 på Nyvågar rorbuhotell med fokus på reiselivet post-corona. Sparebanken 68 grader nord var vår økonomiske bidragsyter til gjennomføringen.

06.10.2020:

Nolamp conference 2021

Nolamp 2021 - Nordic Laster Materials Processing Conference

06.10.2020:

Helsekonferanse 28-29 Sept

28. og 29. sept. arrangerte UiT, UNN, Helse Nord og Narvik kommune en digital nasjonal helsekonferanse med 250 deltakere. Temaene var samhandling, innovasjon og beredskap med svært dyktige foredragsholdere og høyaktuelle tema der Covid-19 pandemien satte sitt preg på mange av temaene.

06.10.2020:

2 nye stipendiater ved ArcLog