Skriv ut Lukk vindu


 

Maskin, ingeniør - bachelor (nettbasert)

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - Maskin
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 012

Beskrivelse av studiet

Industrien i inn- og utland har et stort behov for ingeniører som forstår hvordan mekanisk utstyr fungerer, hvordan maskiner og utstyr reguleres og styres, og hvordan det vedlikeholdes. Du vil i løpet av studiet lære om hvordan mekanismer, maskiner og prosesser er beregnet og konstruert. Du vil også lære moderne materialer og produksjonsmetoder. Som maskiningeniør er det viktig å samarbeide med andre profesjoner. Derfor er det også lagt vekt på at du får innføring i prosjektplanlegging, kvalitetsstyring og vedlikeholdsplanlegging. Du vil lære å arbeide både selvstendig og i gruppe, i tillegg til kommunikasjon i prosjekt.
Studiet vil gi også deg innsikt i hvordan utvikle, beregne og tegne nye produkt, og hvordan du kan bruke matematikk, mekanikk og data til å beregne prosesser, komponenter, konstruksjoner og maskiner. Vi gir deg også en innføringer i hvordan man kan integrere motorer, sensorer og elektronikk til å styre maskiner og prosesser.

For å gi deg en god bredde i utdanningen undervises det innen områder som:


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) TEK-1507 Matematikk 1 - 10 stp. TEK-1501 Statistikk - 5 stp. TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 5 stp. TEK-1503 Teknisk tegning/DAK - 5 stp. TEK-1520 Beregningsorientert programmering - 5 stp.
2. sem. (vår) BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk - 10 stp. TEK-1516 Matematikk 2 - 10 stp. TEK-1504 Fysikk - 5 stp. TEK-1505 Kjemi - 5 stp.
3. sem. (høst) MAS-2500 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære - 10 stp. MAS-2502 Thermodynamics - 10 stp. MAS-2601 Mekanikk 2 - 10 stp.
4. sem. (vår) MAS-2602 Elektroteknikk og automasjonsteknikk - 10 stp. MAS-2603 Hydraulic Systems and Oil Hydraulics - 10 stp. MAS-2604 Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring - 10 stp.
5. sem. (høst)
6. sem. (vår) MAS-2780 Bacheloroppgave i maskin - 20 stp. TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp.

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Undervisning kan skje på ulike måter avhengig av emne. Både den tradisjonelle forelesningsmodellen, så vel som varianter av «omvendt klasserom» brukes.

I en tradisjonell forelesningsmodell vil lærer forelese i timeplanfestede timer. En andel av de timeplanfestede timene vil likevel være øvingstimer, hvor studentene jobber med lab oppgaver, oppgaver som inngår i arbeidskrav, eller oppgaver som inngår i en vurdering. Emneansvarlig og eventuelt studentassistenter vil være til stede.

Studentens læring skjer gjennom forberedelse og etter- bearbeidelse av forelest stoff, jobbing med frivillige oppgaver, obligatoriske arbeidskrav, karaktersetting av oppgaver, eventuelle feltøvelser, samarbeid med andre studenter i grupper, praktiske laboratorieøvinger (mange av disse er obligatoriske), selvevalueringer og en betydelig andel selvstudie.

Omvendt klasserom går ut på at forelesningen flyttes ut av klasserommet, og gjøres om til en forberedende del som studenten selv har ansvar for. Forberedelse består i at studenten ser innspilte videoer, i tillegg til at det er henvist til lærebok, notater og lenker til aktuelt stoff.

Timene på skolen brukes til gjennomgang av spesifikke tema, og hovedsakelig til arbeid med oppgaver av tilsvarende det som er nevnt ovenfor.

Omvendt klasserom modellen kan være kjørt som en «hybrid modell», hvor deler av emnet kjøres i en forelesningsmodell, andre deler i en omvendt klasserom modell.

Studentens læring i en omvendt klasserom modell er mye sammenfallende med forelesningsmodellen slik den praktiseres på fakultetet (undervisning og øvingstimer), men studenten har et større ansvar for å tilegne seg forkunnskapene som skal til for å kunne jobbe med oppgaver.

For nettstudenter vil det være obligatoriske samlinger i Narvik for å gjennomføre laboratorieøvinger. Hver samling vil være på 3 – 4 dager.For nettstudentene vil det meste av forelesninger være tilgjengelig som «live» forelesninger eller studioinnspilte lyd / videoinnspillinger. Disse innspillingene vil også inntil emnet er avviklet være tilgjengelige som opptak for senere avspilling. Vi tar forbehold om at nasjonale lovbestemmelser og føringer kan legge restriksjoner på bruk av opptak -

Vurderingsformer
Det kan benyttes ulike vurderingsformer i de forskjellige emnene. I tillegg kan noen emner ha arbeidskrav. Arbeidskravene må være godkjent for at studenten kan ta eksamen.

Måten studenten blir vurdert på kan være eksempelvis

etc.


Nettstudenter kan tillates å ta eksamen på eksternt lærested, men dette krever innsending av formell søknad til eksamenskontoret på IVT-fakultetet. Prosedyrer for dette finnes på websidene til fakultetet.

Selv om digital eksamen er innført på fakultetet, er det begrenset adgang til å kunne ta digital eksamen utenfor campus Narvik; - studenter må dermed påregne å komme til campus Narvik for å kunne ta digitale eksamener.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Jobbmuligheter

Som ferdig utdannet ingeniør i Maskin har du tilegnet deg en allsidig bakgrunn innen maskinrelaterte fagområder, og du har derfor mange muligheter for utfordrende og spennende stillinger i yrkeslivet.
Du finner utøvende ingeniører med slik bakgrunn som produktutviklerekonstruktører, produksjonsplanleggere, QA-ingeniører, vedlikeholdsingeniører, laboratorieingeniører, innkjøpere, selgere, konsulenter, takstmenn, mellomledere og toppledere innen ulike virksomheter og bransjer.

Eksemplene er mange: Oljeselskaper, boreselskaper, servicebedrifter, ingeniørselskaper, byggeverksteder, vedlikeholdsbedrifter, rederier, mekanisk industri, næringsmiddelindustri, skipsindustri, bergverksindustri, prosessindustri, kraftproduserende industri, kommuner, statlige direktorater/etater, forsvaret, konsulentfirmaer, importører av mekanisk utstyr, konsulentfirma m.v.

Videre studier

Du har mulighet til å gå videre på 2-årig Master i Teknologi ved UiT i Narvik. Dette gjelder: Industriell teknologi og ingeniørdesign. Et krav for å gå videre, er bestått minimum 30 studiepoeng matematikk-/statistikkemner og Fysikk 2 eller tilsvarende fra ingeniørstudiet.
Ved campus Narvik kan du også ta ettårig påbygning i Praktisk økonomi og ledelse (PØL) eller Datateknikk for ingeniører.
Hvis du vil studere et ved et annet studiested er du også kvalifisert til å starte masterstudier innen Produktutvikling og produksjon ved NTNU, eller andre masterstudier der din utdanning i maskinteknikk kvalifiserer for opptak.