Skriv ut Lukk vindu


 

Elektronikk, ingeniør - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - Elektronikk
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 (HING)

Flere opptaksveier: Mangler du studiekompetanse, nødvendige realfag eller har fagbrev kan du likevel kvalifisere for opptak til ingeniørstudier. Sjekk hva som gjelder for deg

Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:Narvik: 186024
Alta: 186 024

Beskrivelse av studiet

Vi omgir oss med mengder av store og små gjenstander som styres av elektronikk, og du kan bli en av de som forstår hvordan det virker. Du lærer å konstruere, drifte, programmere og vedlikeholde elektronikk og datamaskiner. Videre skal data kommuniseres over korte eller lange avstander - for en uendelighet av formål. Studiet gjør deg attraktiv innenfor en stor sektor av næringslivet som driver med elektroniske systemer og kommunikasjon nasjonalt eller internasjonalt, uavhengig av bransje.

En oversikt av faglig innehold gis best under fanen «Oppbygging av studiet».

Mange emner består av obligatorisk lab-virksomhet og/eller prosjekter, som gir studentene praktiske erfaringer. Siste semester på Bachelor domineres av selvstendig arbeid i hovedoppgaven. I denne arbeides det gjerne med en oppgave som er gitt fra industrien og kan handle om å fremstille hardware inkludert programmering av den eller en annen programmerings-/simuleringsoppgave. Våre elektronikkstudenter har i de siste årene blant annet gjennomført hovedoppgaver hos Heinzmann, ABAX, Equinor, Kongsberg D&A, Nordkontakt, Maritime Robotics og Norcem.

I løpet av studiet arrangeres det både bedriftsbesøk og en større studietur. Se lenke om turen til Amsterdam våren 2018 på hvilken både elektronikk- og satellitteknologi studenter deltok: Les mer her.

Elektronikkstudenter deltok i utviklingen av et instrument for G-Chaser raketten i samarbeid med University of Colorado og NASA, som ble skutt opp i januar 2019. Vår deltakelse handlet i hovedsak om elektronikk og omtales her.

I 2022 blir et nytt studentsatellittprosjekt startet som vil inngå i emnene i studieretningen. Du vil også kunne ta del i dette prosjekt utenfor emnene. I forbindelse med dette er det inngått et samarbeid med Andøya Space. Dette kan du bli en del av.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) TEK-1507 Matematikk 1 - 10 stp. ELE-2501 Introduksjon til elektriske kretser - 5 stp. TEK-1501 Statistikk - 5 stp. TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 5 stp. TEK-1520 Beregningsorientert programmering - 5 stp.
2. sem. (vår) ETE-2501 Elektrisitetslære - 10 stp. TEK-1516 Matematikk 2 - 10 stp. TEK-1504 Fysikk - 5 stp. TEK-1505 Kjemi - 5 stp.
3. sem. (høst) STE-2603 Kommunikasjonsteknikk - 10 stp. ELE-2502 Elektronikk 1 - 5 stp. ELE-2503 Digitalteknikk - 5 stp. ELE-2602 Mikrokontroller - 5 stp. ELE-2604 Programmering i LabVIEW - 5 stp. ETE-2600 Programmerbare logiske styringer - 5 stp.
4. sem. (vår) STE-2605 Lineære systemer og reguleringsteknikk - 10 stp. DTE-2600 Programmering C++ - 5 stp. ELE-2600 Elektronikk 2 - 5 stp. ELE-2601 Elektronikk konstruksjon - 5 stp.
5. sem. (høst) ELE-2801 FPGA-Programmering - 10 stp. ELE-2603 Datanett - 5 stp. STE-2601 Digital signalbehandling - 5 stp. TEK-2801 Fysikk 2 - 5 stp.
6. sem. (vår) ELE-2780 Bacheloroppgave Elektronikk - 20 stp. TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp.

Hva lærer du?

Se nærmere beskrivelse av læringsutbytte i gjeldende studieplan.

Undervisning og eksamen

De fleste fagene er basert på tradisjonell klasseromsundervisning, løsning av individuelle øvingsoppgaver og samt laboratorieøvinger. Øvingsoppgaver kan være frivillige eller obligatoriske. I tillegg benyttes også 'læring gjennom prosjektarbeid' i stor grad. Prosjektgruppen jobber fram en prosjektrapport som presenteres for faglærer, sensor og eventuelt medstudenter. I den avsluttende hovedoppgaven (20 studiepoeng) arbeider studentene i grupper på 2-3 personer.

Det kan benyttes ulike vurderingsformer i de forskjellige emnene, alt etter hva som er hensiktsmessig og emne-ansvarlig velger. I de fleste emnene benyttes skriftlig individuell eksamen som hoved-vurderingsform. I tillegg inngår ofte obligatoriske teoretiske og praktiske øvinger/prosjekter (individuelle eller i gruppe) som en del av den endelige karakteren.

Enkelte emner benytter mappevurdering og enkelte emner er rene prosjekter hvor karakter fastsettes etter sluttrapporten med eventuell presentasjon. Nærmere informasjon om de enkelte emners vurderingsform finnes i emnebeskrivelsene.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Studiestedet har kontakt med flere utenlandske høgskoler og universiteter, og flere av våre tidligere studenter har oppholdt seg i perioder ved slike utdanningsinstitusjoner. Fakultetet hjelper til med å legge slike opphold til rette for interesserte studenter, slik at disse utenlandsoppholdene kan inngå som en del av utdanningen ved UiT i Narvik.

Jobbmuligheter

Elektronikk-ingeniører fra UiT har jobber innen mange ulike felt, f-eks:

Mange teknologibaserte bedrifter trenger den kompetanse som studentene får innenfor ovennevnte felt, eksempelvis innen elektronikk, kommunikasjon, programmering eller signalbehandling.

For den ekspansjon som foregår ved Andøya Space Centre og Kongsberg Spacetec er utdanningen også aktuell.

Videre studier

Etter endt bachelorutdanning kan det bygges videre på utdanningen med en toårig Master i Teknologi/Sivilingeniør innen Elektroteknikk eller Aerospace Control Engineering ved UiT i Narvik eller ved andre universitet eller høgskoler. De nevnte Master-studiene er også gode utgangspunkt for en videre forskerutdanning (doktorgrad) innen fagfeltet.

En påbygning innen økonomi og ledelse (PØL) ved UiT i Narvik er også mulig.