Illustrasjonsbilde

Bibliotekleiing og styre

Bibliotekleiing og styre

Bibliotekdirektør Johanne Raade.

Bibliotekdirektør Johanne Raade

Leiargruppa ved UB

Bibliotekdirektør Johanne Raade
Avdelingsleiar Mariann Cesilie Løkse, avdeling for publikumstenester
Nestleiar Terje Håkstad, avdeling for publikumstenester
Avdelingsleiar Øystein Lund, Result
Avdelingsleiar Leif Roger Olsen, avdeling for samlinger
Faggruppeleiar Runa Ryeng Rønning, bibliotekdirektørens stab

Bibliotekstyret ved UB

Bibliotekstyret er oppnemnt av Universitetsstyret og er det øvste organet til Universitetsbiblioteket. Oppnemninga gjeld for perioden 1.1.2018 til 31.07.2021. Studentrepresentantane oppnemnast for eitt år.

Bibliotekstyret har følgjande medlemer:

Ekstern styreleiar:
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie

Eksternt styremedlem og nestleiar:
Helene Hillestad, redaksjonssjef

3 universitetsinterne medlemer:
Johanna Ericson Sollid, prodekan forsking ved Helsefak.
Ann Therese Lotherington, prodekan forsking ved HSL-fak.
Bjørn-Petter Finstad, prodekan utdanning BFE-fak

Tilsetterepresentantar:
Erlend Kristensen, Altabiblioteket
Grete Overvåg, NH-biblioteket

Vara:
1. vararepresentant: Øystein Lund, Result
2. vararepresentant: Jens Breivik, Result

Oppnemnde studentrepresentantar:
Sigrid Elisabeth Ekrem
Jarl Ove Kaasen

Vara:
Tonje Nilsen
Maren Iren Gåre Bakkevoll

Gå til bibliotekstyrepapir (møteportalen)

Gå til innkallingar og referat frå 2012 til 2017

Gå til innkallingar og referat frå 2011 og 2012

Les instruks for bibliotekstyret