Forvaltning og forskning

Det er Norges arktiske universitetsmuseum som utfører arkeologiske forvaltningsundersøkelser (eller forvaltningsgravninger) i Nord-Norge nord for Rana kommune. Formålet er å sikre det vitenskapelige kildematerialet før det går tapt.

Ryggknappspenne funnet i grav på Bitterstad i 2013, datert til merovingertid (600-800 e.Kr.) Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum

Innsamlede funn og dokumentasjonsmateriale blir etter arkeologisk undersøkelse innlemmet i samlingene og magasinert ved Norges arktiske universitetsmuseum, for på den måten å være tilgjengelig for forskning og formidling. Det utgravde materialet gir dermed ny og viktig kunnskap om forhistorien i Nord-Norge, Norge og Fennoskandia.   

Universitetsmuseets forskere bistår andre institusjoner som ønsker å forske på det arkeologiske materialet, vi bistår med relevant og oppdatert kunnskap ved utlån av gjenstander som skal formidles i utstillinger på andre museer, og driver publikumsrettet formidling av egne samlinger. Den arkeologiske forskningen ved Norges arktiske universitetsmuseum tar utgangspunkt i materialet i våre egne samlinger. Du finner informasjon om aktuelle forskningstema under Arkeologi.  

Ansvarlige for de arkeologiske samlingene på Norges arktiske universitetsmuseum er Marianne Skandfer for steinalder og Roger Jørgensen for jernalder og middelalder.

Ravsmykke funnet i grav fra yngre steinalder (ca. 4000 f.Kr.) på Melkøya i 2002 Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum