Redaksjonen

Redaksjonen CASSIOPE


Ansvarlig redaktør/editor:
Arve Elvebakk, Tromsø arktisk-alpine botaniske hage

Redaksjonesmedlemmer:
Sveinulf Hegstad, Tromsø Museum – Universitetsmuseet,
Seksjon for kulturvitenskap
Magnar Aspaker,Harstad

Layout: Elisabeth Jensine Nilsen
Design: Ellen-Marie Beck

Internett: uit.no/cassiope

ISSN: 2535-3632 (online)
ISSN: 2535-3624 (trykt utgave)

TILBAKE