PDF-filer av Ottar 2010–2012

Ottar  2010–2012

279/2010 POPULÆRVITENSKAPELIGE GLIMT 1
Nilssen, Arne C. og Graff, Ola: Innledning
Barstad, Trond Elling: Ikke all veps stikker
Strann, Karl-Birger: En smak av Sibir. Blant mygg og vadefugler i Indre Finnmark
Henriksen, Siv, Skandfer, Marianne og Valen, Christian Roll: Unike steinalderhus ved Tromsø
Borgos, Johan I.: Hvorfor Petter Dass frøs på beina
Graff, Ola: Brurmarsj fra Lødingen og andre godbiter
Storm, Dikka: Peter Schnitler og grenseundersøkelsene i 1740-årene
Nilssen, Arne C.: Er skogflåtten i ferd med å innta Nord-Norge?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
280/2010 HVAL I SIKTE!
Frafjord, Karl og Haug, Tore: Innledning
Haug, Tore og Lindstrøm, Ulf: Vågehvalens beitevaner i våre økosystemer
Skaug, Hans Julius, Haug, Tore og Øien, Nils: Hva kan et register over vågehvalens DNA fortelle om atferd og biologi?
Mauritzen-Skern, Mette: Hvor allsidig er bardehvalens kosthold?
Pastene, Luis A., Fujise, Yoshihiro og Hatanaka, Hiroshi: JARPN II - flerfaglig forskning i det nordvestlige Stillehavet
Fujise, Yoshihiro, Hatanaka, Hiroshi og Ohsumi, Seiji: Hva skjedde med vågehvalen i Antarktis?
Kvadsheim, Petter, Kleivane, Lars og Miller, Patrick: Hval og sonar - hvorfor driver Forsvaret hvalforskning?
Lydersen, Christian, Wiig, Øystein og Kovacs, Kit. M.: Hvaler blant isflak
Øen, Egil Ole: Hvordan avlive en vågehval?
Øien, Nils: Knølhvalen - en langpendler mellom Karibia og Barentshavet
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

281/2010 GJENGROING - TAP AV MANGFOLD, TAP AV MINNER
Jacobsen, Jens Kr. Steen og Tømmervik, Hans: Innledning
Tømmervik, Hans, Bjerke, Jarle og Tombre, Ingunn: Landskapsendringer i Vesterålen 1985-2005
Strann, Karl-Birger: Effekter på fuglefaunaen som følge av gjengroing av kulturlandskapet i Vesterålen
Myrvoll, Elin Rose og Holm-Olsen, Inger Marie: Gjengroing av kulturminner... og av historier
Tombre, Ingunn, Madsen, Jesper, Eythórsson, Einar, Tømmervik, Hans og Gullestad, Nils: Kulturlandskapet og vårrastende gjess - en plage eller et potensial for nye aktører?
Bjerke, Jarle W., Tømmervik, Hans, Holm-Olsen Inger Marie og Myrvoll, Elin Rose: Granplantefelt i kystlandskapet
Jacobsen, Jens Kr. Steen, Fyhri, Aslak og Tømmervik, Hans: Utenlandske turister foretrekker uberørte landskap
Alm, Torbjørn: Illtuer og andre botaniske plager
Nilssen, Arne C.: Granplantefeltene i Lofoten og Vesterålen - ny ressurs også for insekter?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

282/2010 SAMISK KUNST (UTSOLGT!)
Stien, Hanne Hammer: Innledning
Stien, Hanne Hammer: Fotografi som makt og kritikk
Bydler, Charlotte: Forhandlinger om det samtidige - Anders Sunnas kunstnerskap
Wajstedt, Liselotte: Kiruna skal rives og jevnes med jorda
Thørring Tingvoll, Tone Kristine: Et stykke samisk og nordisk kunsthistorie - Britta Marakatt-Labbas broderier
Hansen, Hanna Horsberg: Mellom det hellige og det profane
Nango, Joar: Nødvendighetens estetikk
Haugdal, Elin: "Det skal råtne". Materialretorikk i Sápmi
Gullickson, Charis: Modernisten Iver Jåks
Aikio, Matti: Crime Scene
Kintel, Thomas: Forhandlinger om en samisk kunstverden
Snarby, Irene: På vei mot et samisk kunstmuseum
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
283/2010 SJØFUGL - SPEILER HAVETS TILSTAND (hefet fås også på engelsk)
Brit Veie-Rosvoll: Innledning
Barrett, Rob: Hva er en sjøfugl?
Anker-Nilssen, Tycho: Den lange veien til kunnskap
Systad, Geir: Sjøfugl i Norge - hvor er de?
Lorentsen, Svein-Håkon og Strøm, Hallvard: Status for sjøfugl i Norge
Bustnes, Jan Ove og Helberg, Morten: Hva skjedde med sildemåkene i Nord-Norge?
Fauchald, Per, Grønningsæter, Eirik og Murray, Stuart: Sjøfugl i åpent hav
Strøm, Hallvard og Steen, Harald: Nye metoder i sjøfuglforskningen
Bustnes, Jan Ove og Systad, Geir Helge: Hvor kommer de fra? Overvintrende sjøender i Nord-Norge
Christensen-Dalsgaard, Signe og Barrett, Rob: Sjøfugl og fiskerier - må vi velge?
Anker-Nilssen, Tycho og Strøm, Hallvard: Nytt klima for sjøfugl?
Erikstad, Kjell Einar og Reirertsen, Tone Kristin: Vil våre sjøfugler overleve?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
284/2011 HELSE, SYKDOM OG PLEIE
Hauan, Kjellaug, Elstad, Ingunn og Jensen, Eivind Bråstad: Innledning
Fause, Åshild: Det maa ha vært mange "gale" i Finnmark den gang. Pleiehjemmet for sinnsyke i Hammerfest
Thraning, Sissel: Folkeidrett og hverdagsaktivitet
Nilsen, Gudrun: Når naturen lindrer smerter - å leve med langvarige, usynlige smerter
Immonen, Ingrid: Sykepleie i Finnmark under annen verdenskrig
Hamran, Torunn: Frelse og helse, Norges samemisjon i Finnmark
Elstad, Ingunn: Sjukehusa i Nord-Noreg
Sørensen, Tore: Gud veed hvad Ende det vil faae. Skjørbuk på Svalbard
Bjerck, Kari: Er du født på St. Elisabeth?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
285/2011 FRA FOSSILER TIL OLJEKRANGEL
Alm, Torbjørn og Graff, Ola: Innledning
Westergaard, Kristine Bakke: Karplanter har overlevd i Norge under siste istid
Zaikov, Konstantin: Grensedragning mellom Norge og Russland i 1826: myter og realiteter
Högström, Anette E.S.: HVordan var det? - Å tolke fossiler
Furuseth, Astor: Isvinteren 1880-1881 - og dei store snøskredkatastrofane i Nord-Noreg
Gjerde, Jan Magne: Eit eventyr i bjørnens rike - om eit feltarbeid i Russlands villmark
Nielsen, Birgit Dorothea: Lyngshesten - en Nordkalott-hest?
Nesbakken, Anneli og Risbøl, Ole: Med laserblikk på villreinfangst i Varanger
Buck, Marcus og Kristoffersen, Berit: Boring etter olje og gass i nord: Lokal strid langs nasjonale skillelinjer
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
286/2011 DA DET NORDLIGE BLE EN DEL AV NORGE
Storm, Dikka og Hesjedal, Anders: Innledning
Holt, Richard: Ble Norge samlet nordfra?
Bertelsen, Reidar: Vágar som regional og nasjonal arena fra 1000- til 1400-tallet
Hesjedal, Anders: Ottars beretning og Querinis forlis - to reiseskildringer fra det nordlige Norge
Hansen, Lars Ivar: Nyrydning, gjenrydning og finnerydning
Figenschow, Stefan: Da korstogene kom til Tromsø...?
Bergesen, Rognald: Birgitta-skapet i Trondenes kirke
Berg, Sigrun Høgetveit: Ei romaferd frå nord?
Bratrein, Håvard Dahl: Pels og politikk
Bruun, Inga Malene: "De bor snart hist, snart her" Nordnorske fiskevær i middelalder
Rasmussen, Siv: Prester og prestefruer i Kautokeino pastorat
Storm, Dikka: Statsmakt og misjon
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
287/2011 MOT ET VARMERE OG VÅTERE NORD?
Øseth, Ellen: Innledning
Øseth, Ellen og Njåstad, Birgit: Arktis - en viktig brikke i klimasystemet
Førland, Eirik J., og Hanssen-Bauer, Inger: Framtidig klimautvikling i norsk Arktis
Drange, Helge: Havstigning i Nord-Norge
Loeng, Harald og Ingvaldsen, Randi: Oseanografi og klima i Barentshavet
Stien, Audun: Hva skjer med naturmiljøet rundt oss?
Loeng, Harald og Otersen, Geir: Klimaendringer og effekter på økosystemet i Barentshavet
Hovelsrud, Grete K.: Vær, vind og folk: klimaendringer og lokalsamfunn i nord
Buanes, Arild og Mikkelsen, Eirik: Klimaendringens påvirkning på lakseoppdrett i nord
Grønlund, Arne og Haugland, Espen: Nord-norsk landbruk i et endret klima
Halvorsen, Morten: Hva skjer med blinken (sjørøya) i Nord-Norge?
Retter, Gunn-Britt: Samisk kultur under et klima i endring
Sander, Gunnar: Skipsfart i Arktis (pdf)
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
288/2011 POLARE JUBILEER - KUNNSKAP OG POLITIKK I NORD
Hauan, Marit Anne: Innledning
Drivenes, Einar-Arne: Norsk polarforskning på 1900-tallet. Fra nasjonsbygging til internasjonalt forskningssamarbeid?
Sörlin, Sverker: Sverige - landet utan polarpolitikk?
Aarekol, Lena: Polare heltefortellinger?
Myklebost, Kari Aga: Fridjof Nansen og det russiske nord
Nielsen, Jens Petter: Han åpnet et vindu mot nord - Mikhajlo Lomonosov og hans tre hundre år
Mathisen, Mariann: Polarskuta Fram - den fjortende deltaker?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
289/2012 FRA DEN MYTISKE SMEDEN TIL VÅRENS FUGLETREKK
Alm, Torbjørn og Graff, Ola: Innledning
Rämä, Teppo: Sopp i sjøen?
Jørgensen, Roger: Jernaldersmeden. Altmuligmann eller proff?
Barrett, Rob: Trekkfuglene kommer tidligere - omsider tilpasser de seg klimaendringene
Hage, Ingebjørg: Jansvannsveien i Hammerfest. Turvei og park fra 1800-tallet.
Frafjord, Karl: Øyeblikk fra våndens verden
Sommerseth, Ingrid: Barnegrava på Kveøy. Hvem var hun som lå der?
Sørensen, Jane Bruus: En dag i Engelskmandens havn
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
290/2012 SPRÅKUTVIKLING, DIALEKT OG GRAMMATIKK
Øystein A. Vangsnes: Innleiing
Peter Svenonius:Språk er ikke skapt for kommunikasjon
Marit Westergaard, Merete Anderssen og Kristine Bentzen: Det vil æ ikke eller Det vil ikke æ. Ordstilling i nordnorsk barnespråk
Merete Anderssen, Marit Westergaard, og Kristine Bentzen: Min bil eller bilen min. Eiendomskonstruksjoner i norsk barnespråk og amerikanorsk
Kristine Bentzen, Marit Westergaard og Merete Anderssen:Vet du kor du bør helst sette inn verbet hen? Om verbplassering i nordnorsk
Øystein A. Vangsnes: Korsn korsn har nordnorsk?
Knut Tarald Taraldsen:Om kjønnsskifte og greie jenter på Senja og ellers i verden
Fotografiet: Sveinulf Hegstad
291/2012 PLAGSOMME INSEKTER OG ANNET SKUMMELT
Alm, Torbjørn og Graff, Ola: Innledning
Nilssen, Arne C.: Insekter som stikker mennesker
Kristiansen, Roald E.: To nordnorske svartebøker
Thomsen, Elsebeth: X-files noen eksempler på "mystiske" prøver i den geologiske samlingen 
Morén-Duolljá, Bruce: Ordenes makt: språk, etnisitet og politikk
Frafjord, Karl: På flagggermusvinger 
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet 
292/2012 ORKIDEER. FRA SOMMERENS BLOMSTERPRAKT TIL VINTERENS PLAGER
Alm, Torbjørn: Innledning 
Strann, Karl-Birger og Bjerke, Jarle W.: Orkideer i Nord-Norge
Alm, Torbjørn: Orkideenes rolle i folketradisjonen
Thomsen, Elsebeth, Bendix-Almgreen, Svend Erik og Mikkelsen, Peter Schmidt: Flygeøglen som falt i fisk - Om Meyer Olsens samling fra "Foldviks Grønlandsekspedisjon 1926/1928"
Riseth, Jan Åge, Labba, Niklas og Tømmervik, Hans: Samisk tradisjonskunnskap om snø og is - en veiviser i klimaforskningen
Alm, Torbjørn: Andre verdenskrig satte spor i Sør-Varangers flora
Mook, Reinhard: Glatt flyrullebane 
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet 
293/2012 HEKSEBRENNING I NORD (UTSOLGT!)
Hagen, Rune Blix: Innledning
Alm, Ellen: Kriminalisering av samisk trolldom i 1609 - et militærpolitisk tiltak
Willumsen, Liv Helene: Den historiske trollkvinne i nord
Niemi, Einar: Hekseprosesser og økonomi
Hagen, Rune Blix: John Cunningham - en skotte i Finnmark 1619-1651
Graff, Ola: Trolldomsransakingene i Sverige. En kamp for krone og katadral
Balsvik, Randi Rønning: Steilneset minnested
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet  

 

TILBAKE