Forebyggende og helsefremmende tiltak
Sergei Tolmachev/ Mostphotos

Forskergruppen for forebyggende og helsefremmende tiltak utvikler, evaluerer og formidler kunnskap om virksomme tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse. Forskningsgruppen skal være til støtte for fagpersoner i tjenester som jobber med barn, unge og familier, som ansatte i kommunale helse- og sosialtjenester, spesialisthelsetjenester og barne- og familievern. Gruppen henvender seg også til andre områder hvor barn og unge oftest befinner seg, som familie, barnehage, skole og fritidsarenaer.

Forskergruppen jobber spesielt med forebyggende og helsefremmende arbeid som skal bidra til å styrke den psykiske helsen til barn og unge. Gruppen skal bidra til effektivt folkehelsearbeid, til kunnskapsbasert og brukerorientert praksis i tjenestene og til at tjenestene oppnår gode resultater for barn, unge og deres familier. Vi gjør dette ved å hjelpe til med å forbedre og utvikle tjenestene, øke kunnskapen, forske på hvordan tjenester kan bli bedre og dele det vi vet om psykisk helse for barn og unge.

Å investere i barn og unges psykiske helse er lønnsomt både for den enkelte og for samfunnet. Ikke bare for at barn og unge skal ha det bra og fungere godt gjennom barndommen, men også for å legge et godt fundament for voksenlivet
(Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, Prop. 121 S (2019–2024), s. 6).

ProsjekterMedlemmer


Avsluttede prosjekterKontakt oss

Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak, RKBU Nord, Det helsevitenskapelige fakultet,
UiT Norges arktiske universitet, 9037 TROMSØ
Forskningsgruppeleder frode.adolfsen@uit.no

Lenke til publikasjoner i Cristin

Logg inn / Login