BeProx/ Sammen mot mobbing


Image caption

Sammen mot mobbing er et tiltak for å forebygge og håndtere mobbing og andre negative handlinger i samspillet mellom barn i barnehagen. Prosjektet er et samarbeid mellom RKBU Nord og RKBU Vest.

Description in english

Sammen mot mobbing har blant annet som mål:

  • At alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen
  • Å redusere negative handlinger mellom barn i barnehagen
  • Å øke positive handlinger mellom barn

Du kan lese mer tiltaket på "Sammen mot mobbing sin hjemmeside". 

Be-Prox er forskningsprosjektet som skal evaluere effekten av tiltaket i Norge (Be-Prox. An effectiveness study of a bullying intervention in Norwegian kindergartens).

Prosjektleder er Ingrid Kvestad ved RKBU Vest, NORCE, øvrige prosjektmedarbeidere ved RKBU Vest, NORCE er Line Remme Solberg, Kyrre Breivik, Anita Skogstrand, Morten Haaland, Darina Steskal og Egil Kjerstad. 

Med finansiering fra Norges Forskningsråd skal RKBU Nord, UiT i samarbeid med RKBU Vest, NORCE og kommunene Narvik og Bjørnafjorden evaluere tiltaket for norske forhold tilpasset de nye lovkravene jfr. Kap 8, paragraf 41-43 i Barnehageloven.
Gjennom en randomisert kontrollert studie (RCT) skal effekten og kostnad-nytte av tiltaket undersøkes (Arbeidspakke1 og arbeidspakke 3).
I tillegg vil man evaluere implementeringsfaktorer og brukererfaringer i tilknytning til innføringen av tiltaket i barnehagene (Arbeidspakke 2). RKBU Nord er ansvarlig for gjennomføring av arbeidspakke 2.

Prosjektmedarbeidere ved RKBU Nord, UiT er Merete Aasheim, Annelene Moberg, Henriette Kyrrestad, Frode Adolfsen og Monica Martinussen. 

Oppstart i opplæringen i tiltaket og datainnsamlingen i barnehagene er medio august 2023.Medlemmer:

Henriette Kyrrestad
Frode Adolfsen
Merete Aasheim


Finansiering:

Norges forskningsråd