Skriv ut Lukk vindu


 

Biologi - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i biologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALFA
Søknadsfrist:20. april 2022
Søknadskode:186 327

Beskrivelse av studiet

Bachelor i biologi har obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fagene gir en grundig innføring i biologi slik at du kan studere videre innen alle grener av faget. I det femte semesteret kan du ta ett valgfag, og i det siste semesteret tar du bare valgfag. Valgfagene gir deg mulighet til å fordype deg i et felt du er spesielt interessert i. Du kan også kombinere med andre fag enn biologi. Hvis du har lyst, så har du muligheten til å utveksle til et annet land eller ved Universitetssenteret på Svalbard de siste semestret. Du kan velge utenlandsopphold hele det siste året hvis vertsinstitusjonen tilbyr fag som tilsvarer de to obligatoriske fagene i det femte semesteret på vårt program.

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
5. sem (høst)
Valgemne
6. sem (vår)
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Etter bachelor i biologi kan du dette:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Som biologistudent i Tromsø får du tett og god oppfølging i de forskjellige fagene. Undervisningen består av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer/kollokvier, feltarbeid i nordnorsk natur og tokt med våre forskningsskip.

Eksamensformene varierer i de ulike fagene. Det kan være muntlig eller skriftlig eksamen, journaler, rapporter og/eller godkjent deltakelse på laboratorium, på tokt eller i felt. Mer informasjon om de enkelte emner finnes i Emnekatalogen


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Utveksling

Det er lagt til rette for utenlandsopphold ett semester i det siste studieåret. Populære utvekslingssavtaler som anbefales i biologiprogrammet:

James Cook University (Australia)

Alaska Fairbanks (USA)

California State University, Monterey Bay (USA)

University of Tasmania (Australia)

I tillegg har vi gode samarbeidsavtaler med flere europeiske land som feks Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark.

De fleste avtaler er tilknyttet et utvekslingsprogram med stipendordninger.Her finner du mer informasjon om Utveksling ved UiT

Vi gjør oppmerksom på at du bør starte planleggingen i god tid.

I stedet for et opphold i utlandet anbefales også et studieopphold ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Her kan du velge blant flere relevante emner innen biologi som har spennende feltarbeid.


Jobbmuligheter

Som biolog kan du jobbe med alt fra enkeltorganismer til mer sammensatte utfordringer. Biologer jobber med hvordan klima- og miljøendringer påvirker naturen og hvordan vi skal ta vare på våre naturressurser. Biologer kan utforske og utvikle stoffer fra organismer som kan brukes i medisin, bioenergi og i næringsmiddelindustrien. I kommune, fylke og stat er det behov for biologer innen forvaltning, da ofte som rådgivere. Mange biologer jobber innen forskning og utvikling ved f.eks universiteter, høyskoler, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet. Også i privat sektor er det jobb for de med biologibakgrunn, f.eks i ulike konsulentfirma.

Videre studier

Bachelorstudiet i biologi kvalifiserer for opptak til 2-årig master i biologi

Karakterkrav for opptak til master er normalt C. Masterstudiet i biologi har flere ulike spesialiseringer.