Skriv ut Lukk vindu


 

Biologi - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i biologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALFA
Søknadsfrist:

15. april

1. mars for søkere med realkompetanse

Søknadskode:186 327

Beskrivelse av studiet

Bachelor i biologi har obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fagene gir en grundig innføring i biologi slik at du kan studere videre innen alle biologispesialiseringer. I femte semester kan du ta ett valgfag, og i det siste semesteret tar du bare valgfag. Valgfagene gir deg mulighet til å fordype deg i noe du er spesielt interessert i. Hvis du har lyst, kan du siste semester utveksle til et annet land eller dra til Universitetssenteret på Svalbard. Du kan velge utenlandsopphold hele det siste året hvis vertsinstitusjonen tilbyr fag som tilsvarer de to obligatoriske fagene i det femte semesteret på vårt program.

Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) BIO-1105 Innføring i biologi - 10 stp. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp. BIO-1007 Kvantitative metoder - 5 stp. BIO-1008 Evolusjon - 5 stp.
2. sem. (vår) MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi - 15 stp. BIO-1104 Zoologi - 10 stp. BIO-1601 Innføring i mikrobiologi - 5 stp.
3. sem. (høst) BIO-2017 Økologi - 20 stp. BIO-1103 Botanikk - 10 stp. BIO-2016 Plantefysiologi - 10 stp.
4. sem. (vår) BIO-2002 Dyrefysiologi - 10 stp. BIO-2018 Genetikk, molekylærbiologi og bioinformatikk - 10 stp.
5. sem. (høst) BIO-2004 Studiedesign og dataanalyse i biologi - 10 stp. FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp.
6. sem. (vår)

Hva lærer du?

Etter bachelor i biologi kan du dette:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Som biologistudent i Tromsø får du tett og god oppfølging i de forskjellige fagene. Undervisningen består av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer/kollokvier, feltarbeid i nordnorsk natur og tokt med våre forskningsskip.

Eksamensformene varierer i de ulike fagene. Det kan være muntlig eller skriftlig eksamen, journaler eller rapporter. Mer informasjon om de enkelte emner finnes i Emnekatalogen


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Utveksling

Siste semester i bachelorgraden er det lagt opp til utveksling til utlandet eller studieopphold ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Populære utvekslingssavtaler som anbefales i biologiprogrammet:

James Cook University (Australia)

Alaska Fairbanks (USA)

California State University, Monterey Bay (USA)

University of Tasmania (Australia)

I tillegg har vi gode samarbeidsavtaler med flere europeiske land.

De fleste avtaler er tilknyttet et utvekslingsprogram med stipendordninger. Her finner du mer informasjon om Utveksling ved UiT

Vi gjør oppmerksom på at du bør starte planleggingen i god tid.


Jobbmuligheter

Som biolog kan du jobbe med alt fra enkeltorganismer til mer sammensatte utfordringer. Biologer jobber med hvordan klima- og miljøendringer påvirker naturen og hvordan vi skal ta vare på våre naturressurser. Biologer kan utforske og utvikle stoffer fra organismer som kan brukes i medisin, bioenergi og i næringsmiddelindustrien. I kommune, fylke og stat er det behov for biologer innen forvaltning, da ofte som rådgivere. Mange biologer jobber innen forskning og utvikling ved f.eks universiteter, høyskoler, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet. Også i privat sektor er det jobb for de med biologibakgrunn, f.eks i ulike konsulentfirma.

Videre studier

Bachelorstudiet i biologi kvalifiserer for opptak til 2-årig master i biologi

Vårt masterprogram har flere ulike spesialiseringer, og karakterkravet er C (3.0)