Illustrasjonsbilde

Ansatte

Søk ansatte English flag

Brokjøb, Lise Gulli
Forsker, bibliotekarsekretær og profesjonsstudent i psykologi
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Bårdsen Tøllefsen, Inga
Prosjektleder for Skrivesenteret på UB
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
BRELIA N 308

Enger, Marit Bull
Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
UB 135.05
+4777644649

Hansen, Henning
Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
UB 135.16
+4777646338

Karpova, Anna
Universitetsbibliotekar, Stipendiat i bibliometri
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
UB 135.18

Løkse, Mariann Cecilie
Leder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
UB 135.21
+4777644146

Nilsen, Karl Magnus
Senioringeniør, systemutvikling
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
UB 068
+4777646783

Odu, Obiajulu
Systemutvikling
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
+4777645299

chat loading...