Illustrasjonsbilde

Seminarsamlinga

Seminarsamlinga English flag

Trondenes seminar vart oppretta i 1826. I 1848 flytta institusjonen til Tromsø og er i dag kjent som Lærarskolen. Seminaret hadde frå starten av ei eiga boksamling. Denne utgjer eit sjeldan døme på ei lærarutdanningshistorisk boksamling.

Ta kontakt med Marianne Kaldager for meir informasjon om Seminarsamlinga.

chat loading...