Illustrasjonsbilde

Ultima Thule

Ultima Thule English flag

Ultima Thule er Universitetsbiblioteket si samling av eldre trykksaker (hovudsakleg frå før år 1900) som omhandlar nordområda i vid forstand. Samlinga inneheld m.a. reiseskildringar, ekspedisjonsrapportar, eldre forskingsarbeid, skjønnlitteratur, kart, polarhistoriske framstillingar, skildringar av samane, m.m. Litteratur om Antarktis inngår også i samlinga. Sjå oversikt over materiale i Ultima Thule-samlinga i Oria.

Samlinga er lagra i Universitetsbiblioteket sitt spesialmagasin. Det er mogleg å låne eit avgrensa antal titlar frå samlinga til bruk på lesesalen.

Ta kontakt med Andreas Klein for å meir informasjon om Ultima Thule-samlinga.

twitter
chat loading...