Illustrasjonsbilde

UB sine privatarkiver

UB sine privatarkiver English flag

I løpet av åra har Universitetsbiblioteket i Tromsø teke inn ein del arkivmateriale etter m.a. nordnorske forfattarar, fagleg tilsette og forskargrupper ved UiT. Privatarkiva er lagra i lukka magasin, men er tilgjengelege for forskarar, forfattarar, slektsgranskarar og andre som har behov for å konsultere materialet. Gå til ei liste over arkiv som er ferdig ordna, med lenkje til arkivkatalogar.

Ta kontakt med UB sin arkivansvarleg for å søkje om tilgang til privatarkiver.

twitter
chat loading...