Illustrasjonsbilde

Seminarsamlinga

Seminarsamlinga English flag

Trondenes seminar vart oppretta i 1826. I 1848 flytta institusjonen til Tromsø og er i dag kjent som Lærarskolen. Seminaret hadde frå starten av ei eiga boksamling. Denne utgjer eit sjeldan døme på ei lærarutdanningshistorisk boksamling. Sjå oversikt over materiale i Seminarsamlinga i Oria.

Ta kontakt med Marianne Kaldager for meir informasjon om Seminarsamlinga.

twitter
chat loading...