Illustrasjonsbilde

Låne, fornye og returnere

Låne, fornye og returnere English flag

Låne

Alle over 18 år kan låne hos oss. Info om hvordan du kan bli låner her

Det meste av Universitetsbibliotekets trykte materiale er til utlån. 

Garantert utlånstid er to uker. Etter dette blir lånet automatisk fornyet for 2 uker om gangen i maksimalt 6 måneder for studenter og andre lånere, 12 måneder for ansatte og stipendiater. Dette gjelder så lenge det ikke foreligger venteliste på dokumentet. Hvis andre reserverer dokumentet, kalles den inn når garantert lånetid utløper.

Du søker etter fagstoff i Oria. Sjekk ut denne siden for søkehjelp.

Bøker som er på hylla i ditt bibliotek, skal ikke bestilles, men kan hentes fra hylla.

Er du fjernstudent kan du bestille bøker og få disse tilsendt til oppgitt adresse.   

Fornye

Garantert utlånstid er 2 uker. Etter dette blir lånet automatisk fornyet for 2 uker om gangen i maksimalt 6 måneder for studenter og andre lånere, 12 måneder for ansatte og stipendater. Dette gjelder så lenge det ikke foreligger venteliste på dokumentet. Hvis andre reserverer dokumentet, kalles den inn når garantert lånetid utløper.

Når du mottar purring, må du returnere bøkene.

Har du overskredet maksimal lånetid kan du returnere bøkene og låne bøkene på nytt.

Dersom forfalte utlån ikke blir innlevert, vil retten til lån og bestilling falle bort. For å få opphevet lånestopp, må låner levere inn det innkalte materialet eller gjøre opp eventuelle erstatningskrav.

Får du purring på innlånte bøker fra andre bibliotek, kan du ta kontakt med biblioteket og be om at det sendes forespørsel om fornying. 

Returnere

Bøker lånt hos Universitetsbiblioteket kan returneres til hvilket som helst av våre bibliotek. Kontaktinfo til våre bibliotek.

Fjernstudenter og andre som ikke er i nærheten kan returnere bøker pr post. Returporto må man selv betale. Se adresser til våre bibliotek. Ved forsendelser kan mobilnummer 922 46 774 oppgis.

twitter
chat loading...