Hvem er du når verden brenner?

Midlertidig utstilling

Om siviles dilemma under andre verdenskrig i Nord-Norge

Kunne du satt deg selv og dine nærmeste i fare for å kjempe for landet ditt? I ei tid hvor det er lite av alt, hva er du villig til å se gjennom fingrene med for å ha brød og vann på bordet? Hvem stoler du på, når verden rundt deg brenner?  

Verdenskrigen rammet Nord-Norge bredt og brutalt. Det var en total krig, hvor hele samfunnet var involvert. I mange tilfeller ble krigens lover ignorert, og verken infrastruktur, bebyggelse eller liv ble spart. Folkene som levde sine liv i krigsdramaet ble ofte stilt i vanskelige, nærmest umulige dilemmaer. Mange gjorde en betydelig innsats, med enorm risiko, for å kjempe for landet sitt.  Andre kom inn i et samarbeidsforhold med okkupantene. På ulike måter var hele folket rammet av krig.

I denne utstillingen går vi inn i seks personers liv i et øyeblikk hvor de skal ta et avgjørende valg. Den enkeltes historie – de små tingene, det familiære, det levde livet – er innfallsvinkelen til den store historien. Fra Berlevåg i nord til Rana i sør beveger vi oss gjennom temaer som partisanenes motstandskamp, tvangsevakueringa, deportasjon av personer med jødisk bakgrunn, de alliertes angrep på Bjerkvik, de samiske grenselosene og norske bedrifters bidrag i bygging av tysk infrastruktur og krigsfangeleire.

Utstillingen trekker også linjer til i dag.

Utstillingens utforming oppfordrer til å bruke sansene, til å både se, høre og lukte deg til å bli bedre kjent med utstillingens hovedpersoner: Dagny, Ragnar, Rebekka, Johan, Anna og Hermann.

 

 

Sist endret: 17.01.2024 16.58