Arv

Midlertidig utstilling, Vandreutstilling, UiTs 50-årsjubileum

Søppel - eller kulturarv?

Kulturminner forbinder vi gjerne med gamle og verdsatte ting, som kirkeruiner, gravhauger eller vikingskip. Samtidig preges våre omgivelser også av andre og mer problematiske levninger: øyer av havsøppel, nedlagte sildoljefabrikker, fraflyttede bygder, industrielle ødeland, klimagasser og sur nedbør.

Utstillingen «arv» inviterer deg til å tenke nytt om hva kulturarv er. Hvor går egentlig skillet mellom søppel og kulturminne, eller mellom naturarv og kulturarv?  Kan kulturarv avgrenses til det vi ønsker å bevare? Med andre ord, kan vi velge bort myldret av brysomme ting og dermed rense arven for det feilslåtte, stygge eller ubehagelige?

Utstillingen er basert på det pågående forskningsprosjektet "Unruly Heritage" av arkeologene Bjørnar Julius Olsen og Þóra Pétursdóttir ved UiT Norge arktiske universitet. Utstillingen er et samarbeid mellom Tromsø Museum-Universitetsmuseet og CAS (Senter for grunnforskning).

Sist endret: 05.10.2018 10.06