Sápmi - en nasjon blir til

Fast utstilling

Utstillingen beskriver framveksten av den moderne Samebevegelsen. 

 

Sápmi er samenes navn på sitt eget land og sin egen nasjon – en nasjon uten statsgrenser og stat, men med felles språktradisjoner, felles historie og en felles kultur.

Fra å være en spredt og fåtallig utkantbefolkning i flere land, har samene utviklet et nasjonalt fellesskap og etablert seg som et moderne urfolk.

Denne kulturelle og politiske prosessen beskrives gjennom tre perioder (1945-60, 1960-80 og 1980-i dag).

Utstillingen omfatter også interaktive video-intervju tekstet på tre språk, og et billedspill om Alta-Kautokeino-konflikten.

 

Sist endret: 20.01.2020 15.42