MS Polstjerna

Fast utstilling

Hvordan var det om bord i selfangstskuta MS Polstjerna?

Ishavsskuta MS Polstjerna ble bygd ved K. Christensen & Co Båtbyggeri på Moen ved Risør. Halfdan Jakobsen, daværende reder, var en kjent skikkelse i det nordnorske ishavsmiljøet. Da skuta sto ferdig i 1949, var den resultatet av et tett samarbeid mellom bestiller og båtbygger, svært solid og spesielt konstruert for å tåle forholdene på ishavet.

I rundt 30 år ble Polstjerna brukt til selfangst i Vestisen, og i mange år også til vinterfiske langs hele norskekysten. Polstjernas siste aktive fangsttur ble foretatt i 1981, noe som markerte en total fangst på over 97 000 sel.

Lær mer om Tromsøs ishavstradisjoner med et besøk om bord på Polstjerna! Her kan du få et innblikk i hvordan forholdene på skuta var, og se blant annet inn i kahytten, byssa og styrhuset på skuta.

Her kan du høre mer om Polstjernas historie (klikk på den blå teksten).  

 

 

Sist endret: 05.06.2023 13.42