Rávdnji - den strie straumen

Den nye delen av vår samiske utstilling gir innsikt i de samiske sporene som har ført oss hit, og utsikt over de samiske sporene som skal tråkkes fremover.

På tross av fornorskning og grensestenging har Tromsø en rik samisk historie. En harpunspiss funnet i Giæverbukta viser at samer har drevet jakt på sel, småhval og hvalross i nærområdet i mer enn to tusen år tilbake i tid. Overalt på og rundt Tromsøya, på fastlandet, i omkringliggende fjorder og øyer, finner vi spor etter både reindrift og sjøsamisk aktivitet. Rávdnji – den strie straumen inneholder fortellinger om sjøsamisk kultur, kulturelle bånd mellom kyst og innland, kulturminner, levd liv, hverdagssysler og det gode naboskapet/verdde. Den inngår i den eksisterende utstillingen Samekulturen, som åpnet allerede i 1973.  

Vi gir innovativ og spennende undervisning som er tilpasset ulike skoletrinns kompetansemål. Ta kontakt for å melde din klasse på!