Grønn evolusjon

Et undervisningsopplegg for naturfagelever på videregående skole.
Utviklet av professor Arve Elvebakk og museumspedagog Merete Ryen ved Norges arktiske universitetsmuseum avd. Tromsø Arktisk-alpine botaniske hage.  

Vi ønsker elever og lærere fra videregående skole til et lærerikt besøk i Tromsø arktis-alpine botaniske hage. Hagen er et levende museum i samevolusjon. Noe vi ønsker å ta i bruk for å lære skoleelever om den spennende evolusjonen fra den første blågrønne bakterien til dagens orkidé. Vi tar med elevene på 10 ulike stopp i hagen der vi forteller og viser frem ulike stadier av den evolusjonære utviklingen til plantene. Her får elevene en innledende oversikt over viktige begreper og hendelser innen biologi. De får ta og kjenne på hvordan naturen har kjempet seg fram fra en verden med giftig atmosfære og ingen næring til en klode full av liv. Etter runden i botanisk hage, skal elevene selv ta bilder av viktige elementer for å illustrere ulike evolusjonære steg i plantenes utvikling, og feste disse bildene inn i et dokument med informasjon om disse trinnene. Dokumentet skal elevene kunne bruke til etterarbeid.

Vi tar for oss ulike typer formering, karbonets kretsløp, evolusjon og arters tilpassing. Symbiose, veller, bakterier, oksygen, karbon, kjønnet og ukjønnet formering  

Opplegget vil være en fin introduksjon til, eller oppfrisking av pensum for biologielever, og vil helt eller delvis oppfylle følgende kompetansemål fra læreplan i biologi 2

-          «samanlikne korleis energi blir omdanna gjennom fotosyntesen og celleandinga, og vurdere kva påverknad ulike faktorar har på energiomsetning

-          gjere greie for korleis eigenskapar blir arva, og utforske årsaker til genotypisk og fenotypisk variasjon i populasjonar

-          utforske korleis evolusjonære prosessar påverkar genlageret til populasjonar, og samanlikne ulike mekanismar for artsdanning»[1]

Ved påmelding vil lærer få tilsendt nødvendig informasjon for å planlegge arbeidet før, etter og under besøket i botanisk hage. Undervisningsoppleggene blir holdt innenfor hagens sesong fra 1. mai – 20. sept. Påmelding kan gjøres hele året.

Velkommen til oss![1] https://www.udir.no/lk20/bio01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv539