Nordlysets arv

Nordlyset har i all tid påvirket oss her i nord. Elevene får en visuell og interaktiv opplevelse i møte med nordlyset i forskning, mytologi og kunsten.

Kan nordlyset lage lyd? Hvorfor beveger nordlyset seg som det gjør? Og kan det påvirke oss mennesker?

Sammen med elevene undrer vi oss, og utforsker nordlyset fra ulike perspektiver. Forskning, teknologi og kunst går hånd i hånd når vi skal gjøre det mektige og uforståelige nordlyset til noe vi kan forstå. Vi vil dele en spennende og nyskapende utstilling om nordlysforskning med elevene i et tverrfaglig undervisningsopplegg på Norges arktiske universitetsmuseum.

I utstillingen kan man bli til en solvind og få nordlyset til å blafre. Man kan lytte til en symfoni som er både inspirert og laget av lyden av nordlyset eller drømme seg bort i en partikkelstorm.

Kom til oss og opplev fortiden, nåtiden og fremtiden under nordlyset.

Opplegget, som er beregnet for elever i ungdomskolen, er laget i samarbeid med ungdomsskoleelever.

Elevene vil sitte igjen med svar på følgende spørsmål:
Hvordan skapes nordlyset?
Hvordan har menneskenes syn på naturfenomener endret seg gjennom tidene?
Hvordan bruker kunstnere forskning og teknologi til å lage kunst?
Hvordan påvirker nordlyset kommunikasjon og navigasjon, og kan dette få konsekvenser for oss i fremtiden?

Den nye læreplan etter 10. trinn for

Samfunnsfag:

-          utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.

Naturfag:

-          stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar.

-          Bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser.

Kunst og håndtverk:

-          utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter.