Kjønnsroller i polarhistorien

Eventyrlystne kvinner reiste på fangst i Arktis. Likevel fortelles polarhistorien som oftest med utgangspunkt i menns erobringer og heltedåder. 

I Norges arktiske universitetsmuseum sitt undervisningsopplegg om kjønn og polarhistorie, får elevene kjennskap til polarhistorie, lokalhistorie og et innblikk i hvordan historikere og museer jobber med kilder. Gjennom muntlige og kreative aktiviteter lærer elevene å identifisere og vurdere et utvalg av det unike kildematerialet som brukes i utstillingene. De skal forstå hvordan det kan tolkes på ulike måter når de jobber med historieskriving. Vi legger spesielt vekt på kjønn i polarhistorien, fordi vi i senere tid har gjort endringer i utstillingen om Wanny Woldstad og Henry Rudi, på bakgrunn av den kjønnsforskningen som gjøres ved Norges arktiske universitet. Dette undervisningsopplegget har potensiale til å åpne elevenes øyne så de får se verden i et nytt perspektiv. Noe som ikke bare er nyttig i skolefagene, men også i livet. 


Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

  • Punkt 1.1 Menneskeverdet
  • Punkt 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i samfunnsfag og historie:

  • Undring og utforskning
  • Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning
  • Historiebevissthet
  • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
  • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
  • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid