Nordnorsk folkemusikksamling

Nordnorsk folkemusikksamling blei oppretta i 1949 av lektor Arnt Bakke ved Tromsø Museum. Før denne tid hadde tradisjonsmusikk i Nord-Norge blitt samla inn av spredte ildsjeler. 

Samlinga har ansvar for arbeid med tradisjonsmusikk i Nord-Norge, både norsk-, samisk- og finskspråklig tradisjon. Samlinga er et senter for musikketnologisk forskning med tilknytning til landsdelen. Det arbeides med innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling. Alle opptak i samlinga er signert TsM B.

Arnt Bakke bestyrte samlinga for det meste på fritida fram til sin død i 1976. Fra 1982 har det vært ei fast konservatorstilling knytta til samlinga hvor Ola Graff er ansatt.