150 år med utforsking av alt som er nord!

1872 Tromsø Museum – Norges arktiske universitetsmuseum 2022


Tromsø Museum en solrik vårdag

Året 2022 er jubileumsår for Norges arktiske universitetsmuseum. Etter iherdig innsats fra mange vitenskapsinteresserte folk i nord ble museet etablert under navnet Tromsø Museum for 150 år sida. Da hadde det blitt klart at Nord-Norge og de arktiske områdene ikke lot seg utforske bare ved sommerekspedisjoner sørfra. Nei, man trengte en egen vitenskapelig institusjon i nord, som kunne utforske, samle og dokumentere alt som er typisk for denne delen av verden; både natur, forhistorie og levende kultur.

Det var ikke så stort, Tromsø Museum i 1872, men det var ambisiøst. Store deler av naturen i nord var ikke studert i det hele tatt, og flere landområder i Arktis var ennå ikke kartlagt. Av nordnorsk forhistorie var lite kjent, og de få kulturminnene som var samla inn, befant seg i museer sørpå eller i utlandet. Den samiske kulturen var helst sett på som noe eksotisk for turistene, og svært få forskere hadde interessert seg for den. Alt dette skulle Tromsø Museum være med på å forandre.

Gjennom 150 år har vi vokst og fått store samlinger som er til nytte for forskere over hele verden. Arbeidsområdet til museet vårt dekker ikke bare Nord-Norge og Sapmi, men har strukket seg videre utover, spesielt i nord, men også til andre deler av verden. Museet ble en base for vitenskap som UiT Norges arktiske universitet kunne grunnlegges på i 1968, og det fortsetter å være et sted for forskning med stor bredde og ivrig formidling. Kunnskapen skal deles, vi er et museum både om og for alle folk i nord – og det skal vi feire i 2022.

Følg med oss i jubileumsåret og se hva vi har å by på – for et museum er 150 år ingen alder, vi lover å være spreke, aktuelle og levende i minst 150 år til!

Her finner du vår kalender