2020-

Ottar 2020-

329/2020 SKRED OG SKREDUTSATTE VEIER
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Innledning
Jacobsen, Jens Kr. Steen, Leiren Dotterud, Merethe og Saarinen, Jarkko: Vinterveier skaper bekymringer og problemer
Heimtun, Bente: "Vinteren må man bare tåle"
Heimtun, Bente: I gamle dager – før veien åpnet
Hovelsrud, Grete K., Karlsson, Marianne, Olsen, Julia: Forberedt og fleksibel
Heimtun, Bente: Brøyte vei
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Stengte veier gir tap for sjømatbedrifter
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Radarvarsling og snøskred 
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Fornemmelser for snø
Leiren, Merethe Dotterud og Jacobsen, Jens Kr. Steen: Stengte vinterveier som gjenstridig problem
Dyrrdal, Anita Verpe og Isaksen, Ketil: Klimaendringer og veistenginger i Troms
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Vinterveier for tungtrafikk
Hegtad, Sveinulf: Fotografiet
330/2020 SVALBARDTRAKTATEN 100 ÅR
Hauan, Marit Anne: Etter hundre år huskes alt
Ulfstein, Geir: Svalbardtraktaten – fortid og framtid
Olsen, Ann-Kristin: Å styre under traktaten. Glimt fra et åremål, 1995–1998
Komarov, Alexey A.: Svalbardspørsmålet og forholdet mellom Sovjetunionen og Norge
Kristensen, Monica: Det nye landet
Bones, Stian: Svalbardtraktaten og stormaktspolitikk
Henriksen, Tore: Svalbard og havet
Hegtad, Sveinulf: Fotografiet
331/2020 SAMISKE RETTSFORHOLD
Bjørklund, Ivar: Innledning
Bull, Kirsti Strøm: Vern av samisk ressursgrunnlag – noen trekk ved rettsutviklingen
Sara, Mikkel Nils M.: Landskap, kunnskap og reindrift i Fiettar
Ravna, Øyvind: Statens umatrikulerte grunn i Finnmark, har den noen gang vært statens?
Skoghøy, Jens Edvin A.: Avgjørelser av Høyesterett om samiske retsspørsmål
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

332/2020 BARNELEK MED SKJELL – BONDEGÅRDSLEKEN
Sortland, Andy B.: Innledning
Sortland, Andy B.: Bondegård – en tradisjonell symbol- og rollelek med skjell
Sortland, Andy B.: Beskrivelse av bondegårdsleken med skjell
Sortland, Andy B.: Lokale varisjoner i leken
Andreas, Altenburger: Muslinger
Sortland, Andy B.: Omtale av forskjellige muslinger
Andreas, Altenburger: Snegler
Sortland, Andy B.: Omtale av forskjellige snegler
Sortland, Andy B.: Etymologi – kokkelur, bubbelur og bauhuinn
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

333/2020 REISER I TID OG ROM
Skandfer, Marianne og Topstad, Lasse: Innledning
Elvebakk, Arve: Ei taksonomisk reise frå Gondwanaland til Bønnetuva/Romssavákkivárri
Friis, Pål: Lars Jakobsen Hætta og Jens Andreas Friis: 30 års samarbeid for samisk skriftspråk
Topstad, Lasse: Verdens tøffeste skapninger og deres reise til verdensrommet
Sommerseth, Ingrid: Bjørnejakt og samisk gravtradisjon
Högström, Annette E.S.: Dyp Tid
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
334/2021 GRAV I BÅT OG BÅT I GRAV
Storli, Inger: Innledning
Niemi, Anja Roth: Båtgravene fra Hillesøy
Eldjarn, Gunnar: Båtene fra Ness i Hamarøy og Hillesøy i Tromsø
Fonneland, Trude: Førestellingar om liv og død på Hillsàt (Hillesøy) kring år 800
Lund, Thomas: Sammenføyingsteknikk i nordnorsk jernalderbåter
Storli, Inger: Begravelser i båt
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

335–336/2021 HELSEARBEID: EN BRO MELLOM TROMSØ OG ARKHANGELSK
Lie, Mons: Innledning
Forsdahl, Anders: Døren åpnes – den første kontakten – broene bygges
Lie, Mons: Utvikling av russisk helsetjeneste
Schrøder, Knut E.: Samarbeid med Arkangelsk
Johnsen, Magne: Medisinsk utstyr fra norske sykehus til Nordvest-Russland
Emmanuilov, Sergei Dmitrievitsj: Samarbeid innom helsetjenste mellom Arkhangelsk og Tromsø
Kirov, Mikhail: Tromsø-Arkhangelsk-samarbeid i intensivmedisin, hjertekirurgi og utdanning
Nymoen, Knut og Holen, Øyunn: Norske studenter på legerunde i Arkhangelsk
Lie, Mons: Lungesykdommer og sjefskirurg professor Boris Federov i Arkhangelsk
Sørensen, Trine: Sykepleiesamarbeid med Arkhangelsk
Bye, Svetlana Manankova: Etableringen av telemedisin i Arkhangelsk
Lund, Irene: Fra stillbilder til levende møter: Fjernundervisning i diagnotiske metoder
Lie, Mons: Bistand til utviklingen av hjertekirurgi i Arkhangelsk
Nilssen, Odd R.: Etablering av den første masterutdanningen i folkehelsevitenskap i Russland
Hasvold, Toralf: Allmennmedisinsk samarbeid mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland
Nilsen, Geir: Fra MS-rehabilitering til infarktbehandling
Forsdahl, Finn: Til Arkhangelsk for å lage barn
Sørlie, Tore og Rezvy, Grigory: Psykiatrisamarbeid mellom Arkhangelsk og Nord- Norge 1996–2020
Bjærtnes, Lars: Samabeid og vennskap i intensivmedisinsk forskning
Lund, Eiliv: På jakt etter plutonium fra de russiske atombombeprøvene ved Novaya Zemlaye
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

337/2021 BEVARING OG NYSKAPING: FRA REVITALISERING AV OLDTIDSFUNN TIL GENMODIFISERING VED HJELP AV BIOREALTOR
Skandfer, Marianne og Topstad, Lasse: Innledning
Thomsen, Elsebeth: Å se det store i det lille: En tollkasseres død
Gulce Ataman, Tulug: Bioreaktorer og genmodifisering
Hedlund Stylegar, Frans-Arne: Laksefjord-funnet – gåtefullt, omstridt og enestående
Scarlett Zetter, Scarkett: Gresslandskap og klimaendringer – kan evolusjon redde dem?
Dahlen, Håkon: Taksidermistfaget – fra mosestapping til mannekeng og litt til
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

338/2021 OM Å SE MED ØRENE, SAMISK MATEMATIKK, ANDERS PAULSENS TROMME OG ELDGAMLE TEKSTILER
Storli, Inger: Innledning
Frafjord, Karl: Å se med ørene
Fyhn, Anne Birgitte og Nystad, Kristine: Samisk matematikk
Hagen, Rune Blix: Tilbakeføring av Anders Paulsens sterke runebomme
Storli, Inger: Godbiter fra arkeologisk magasin: tre spesielle tekstiler fra jernalderen
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

339/2022 150 ÅR MED INNSAMLING, FORSKNING OG FORMIDLING I OG OM NORD
Storli, Inger: Innledning
Frafjord, Karl: Enorme bein, rare øreknokler og "hvaldyr"
Sommerseth, Ingrid: Helleristningene på Tennes prestegård og Frk. Larsens ærgjerrighet
Brenna, Brita og Hauan, Marit Anne: Museologi, universitetsmuseer og aktivisme for ettertiden
Elvebakk, Arve og Bergersen, Robert: "Made in Tromsø" - over 50 slekter og 400 artar beskrevne gjennom 150 år ved Norges arktiske universitetsmuseum
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

340/2022 FORFATTERE OG FORFATTERSKAP
Storli, Inger: Innledning
Wærp, Henning Howlid: "En deilig blå korsedderkopp." - Hamsun og insektlivet
Gatland, Jan Olav: "Lars Berg - forfatteren som ingen kunne målbinde"
Olsen, Marianne A.: Fra maleren Sara Fabricius til forfatteren Cora Sandel
Fulsås, Narve: Henrik Ibsen - ei litterær superstjerne
Wærp, Lisbeth P.: Livet, døden, kjærligheten og ensomheten - Tarjei Vesaas´ forfatterskap
Wintervold, Morten: TRAFOSKAP OG LØVETANN - notater fra en skriveprosess

341/2022 KLIMAENDRINGER PÅVIRKER NATUR OG SAMFUNN
Ims, Rolf A., Jepsen, Jane Uhd, Pedersen, Åshild Ønvik, Tveito, Ole Einar og Soininen, Eeva: Klima-økologiske Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT)
Vinstad, Ole Petter Laksforsmo og Jepsen, Jane Uhd: Forskning på målerutbrudd og skogdød
Jørgensen, Marit, Davids, Corine, Murguzur, Francisco Javier Ancin, Höglind, Mats og Persson, Thomas: Nye verktøy for å håndtere vinterskader i eng
Tombre, Ingunn T., Bjerke, Jarle W., Holmgaard, Sanne Bech og Eythórsson, Einar: Gjess i landskap med mennesker i et varmere klima
Borch, Trude, Johnsen, Kathrine I., Eira, Inger Marie Gaup, Uhre, Kjerstin og Lutz, Julia: Det ene året er ikke det andre årets bror
Bjerke, Jarle W., Magnussen, Kristin, Erlandsson, Rasmus, Finne, Eirik Aasmo og Tømmervik, Hans: Lav – mer en bare fôr for rein