Grav i båt og båt i grav 
Båtgrav fra ca. 800 e. Kr. på Hillesøy utenfor Tromsø. Foto: Erik Kjellmann

Innledning: Inger Storli
Båtgravene fra Hillesøy: Anja Roth Niemi
Båtene fra Ness i Hamarøy og Hillesøy i Tromsø: Gunnar Eldjarn
Førestellingar om liv og død på Hillsàt (Hillesøy) kring år 800: Trude Fonneland
Sammenføyingsteknikk i nordnorske jernalderbåter: Thomas Lund
Begravelser i båt: Inger Storli
Fotografiet: Sveinulf Hegstad