Ottar

Klimaendringer påvirker natur og samfunn


Foto: Øverst til venstre - Eeva Soininen, nederst til venstre – Ingunn Tombre, øverst til høyre – Marit Jørgensen, midten til høyre og midten nederst – Jarle W. Bjerke, nederst til høyre – Kjerstin Uhre

Innledning: Marit Klemetsen Arneberg
Klima-økologiske Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT): Rolf A. Ims,  Jane Uhd Jepsen,  Åshild Ønvik Pedersen, Ole Einar Tveito og Eeva  Soininen
Forskning på målerutbrudd og skogdød: Ole Petter Vinstad og  Jane Uhd Jepsen
Nye verktøy for å håndtere vinterskader i eng: Marit Jørgensen,  Corine Davids,  Francisco Javier Ancin Murguzur, Mats Höglind og Thomas Persson 
Gjess i landskap med mennesker i et varmere klima: Ingunn M. Tombre, Jarle W. Bjerke, Sanne Bech Holmgaard og Einar Eythórsson
Det ene året er ikke det andre årets bror: Trude Borch,  Kathrine I. Johnsen, Inger Marie Gaup Eira, Kjerstin Uhre ogJulia  Lutz
Lav – mer en bare fôr for rein:  Jarle W. Bjerke, Kristin Magnussen, Rasmus Erlandsson,  Eirik Aasmo Finne og Hans Tømmervik

 

Last ned gratis PDF-fil av nyeste Ottar!