Ottar


Helsearbeid: En bro mellom Tromsø og Arkhangelsk

 
Rektor Ole D. Mjøs taler ved vårkonferansen i Arkhangelsk i 1993. Foto: Kjellaug Lindvåg, UiT Norges arktiske universitet

Innledning: Mons Lie
Døren åpnes – den første kontakten – broene bygges: Anders Forsdahl
Utvikling av russisk helsetjeneste: Mons Lie
Samarbeid med Arkangelsk: Knut E., Schrøder
Medisinsk utstyr fra norske sykehus til Nordvest-Russland: Magne Johnsen:
Samarbeid innom helsetjenste mellom Arkhangelsk og Tromsø: Sergei Dmitrievitsj Emmanuilov
Tromsø-Arkhangelsk-samarbeid i intensivmedisin, hjertekirurgi og utdanning: Mikhail Kirov
Norske studenter på legerunde i Arkhangelsk: Knut Nymoen og Øyunn Holen
Lungesykdommer og sjefskirurg professor Boris Federov i Arkhangelsk: Mons Lie
Sykepleiesamarbeid med Arkhangelsk: Trine Sørensen
Etableringen av telemedisin i Arkhangelsk: Svetlana Manankova Bye
Fra stillbilder til levende møter: Fjernundervisning i diagnotiske metoder: Irene Lund
Bistand til utviklingen av hjertekirurgi i Arkhangelsk: Mons Lie
Etablering av den første masterutdanningen i folkehelsevitenskap i Russland: Odd R. Nilssen
Allmennmedisinsk samarbeid mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland: Toralf Hasvold
Fra MS-rehabilitering til infarktbehandling: Geir Nilsen
Til Arkhangelsk for å lage barn: Finn Forsdahl
Psykiatrisamarbeid mellom Arkhangelsk og Nord- Norge 1996–2020: Tore Sørlie og Grigory Rezvy
Samabeid og vennskap i intensivmedisinsk forskning: Lars Bjærtnes
På jakt etter plutonium fra de russiske atombombeprøvene ved Novaya Zemlaye: Eiliv Lund
Fotografiet: Sveinulf Hegstad

 

Last ned gratis PDF-fil av nyeste Ottar!