Bergkunst

Bergkunsten i Nord-Norge ble første gang dokumentert av arkeologer for over 100 år sia. Bergkunst er et samlenavn på forhistorias bilder og figurer som er slipt, hogd eller malt på berg over en periode på ti tusen år.

10 000 år gammel bergkunst på Josarsaklubben i Lødingen. Foto: Norges arktiske universitetsmuseum

Vi finner bergkunst under hellere, i huler på stein, svaberg og på fjell, og de er lagd med ulike teknikker. 

I Nordland finner vi de eldste slipte ristningene i Skandinavia, og her er også de eneste hulemaleriene. I Troms og Finnmark finner vi maleriene under hellere. Alle fylkene i nord har hogde ristninger, mens de yngste skårede ristningene på løsblokker finnes i Troms og nordre Nordland og relateres til ny tid.

Norges arktiske universitetsmuseum har et nasjonalt ansvar for å bidra til forsvarlig sikring og en kunnskapsbasert forvaltning av bergkunsten gjennom de store nasjonale satsningene Sikring av bergkunst – Bergkunstprosjektet i årene 1996 – 2005 og det pågående Bevaringsprogrammet for bergkunst 2020. I samarbeid med Riksantikvaren, Sametinget, Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner, Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum og lokale bidragsytere er det gjennomført et betydelig løft for vern og forvaltning av bergkunsten i nord.

Bergkunsten i Norges arktiske universitetsmuseums forvaltningsdistrikt fordeler seg over et stort geografisk område og i ulike typer landskap og terreng. Tromsø Museum forvalter bergkunst som er funnet per i dag i 33 av de nordnorske kommunene, fra Sør-Varanger kommune i nord til Lurøy kommune i sør Til sammen dreier det seg om 100 lokaliteter.  

Gjennom dokumentasjon, skjøtsel, konserverende tiltak, målrettede publikumstiltak bevarer vi denne viktige kunnskaps- og opplevelseskilden for fellesskapet og for dem som kommer etter oss.

Ved Norges arktiske universitetsmuseum er Ingrid Sommerseth kontaktperson for bergkunst.

Bjørnene vandrer på bergene på Hjemmeluft i Alta. Verdensarsenteret for bergkunst. 6000 år gammel bergkunst på Bergbukten. Foto: Tromsø Museum