Ottar 2016-2019

PDF-filer av Ottar 2016-2019
309/2016: MED ET ØYE PÅ NATURENS TILSTAND
Kjærandsen, Jostein og Hanssen, Sveinn Are: Innledning
Storvold, Rune, Solbø, Stian, Thuestad, Alma, Karlsen, Stein Rune, Johansen, Bernt, Myrvoll, Elin, Barlindhaug, Stine og Tømmervik, Hans: Bruk av ubemannete fly (UAS) i miljøovervåking på Svalbard
Hanssen, Sveinn Are og Moe, Børge: Migrasjon hos sjøfugl, en logger-revolusjon
Reiertsen, Tone Kristin og Erikstad, Kjell Einar: Synlig evolusjon hos sjøfugl
Johnsen, Trond og Bustnes, Jan Ove: Havørn i Nord-Norge
Tveraa, Torkild, Stien, Audun og Langeland, Knut: Reindrift og rovvilt
Bokhorst, Stef, Berg, Matty P. og Bjerke, Jarle W.: Spretthaler i jordsmonnet - en viktig del av vårt skjulte artsmangfold
Ellingsen, Kari E., Tveraa, Torkild og Yoccoz, Nigel G.: Overfiske og klimaeffekter i marine økosystemer
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
310/2016: DEN EVIGE UTOPI? GRUVEDRIFT PÅ SVALBARD
Hauan, Marit Anne og Hultgren, Tora: Innledning
Pedersen, Torbjørn: Gruevdrift og sikkerhetspolitikk
Brugmans, Peter Johannes: Store Norske - 100 år på Svalbard
Portsel, Aleksandr: Russisk kull på Spitsbergen
Jørgensen, Jørgen Holten: Den evige utopi? Gruvedrift og nasjonale interesser
Kruse, Frigga: Selskapsgründernes rolle i britisk gruvedrifts vekst og fall på Spitsberegn
Avango, Dag: Att konstruera naturresurser: Industrielle framtidsvisioner om Svalbard 1870-1930
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
311/2016: FRA PÆLEMARK TIL PARTISANER - GLIMT FRA NORDNORSK NATUR SAMFUNNSLIV
Bjørklund, Ivar og Kjærandsen, Jostein: Innledning
Bjørklund, Ivar: Partisanhytta i Syltevik
Tandberg, Anne Helene og Vader, Wim: Amfipoder, Arktis og Tromsø Museum
Niemi, Anja Roth, Gjerde, Jan Magne, KJellmann, Erik og Oppvang, Janne: Helleristninger i Varanger – nye sider av livet i steinalderen
Altermark, Bjørn: Pælemark – Et lite dyr med stor appetitt
Grønbeck, Dagrunn: Kystkvinnen – et liv i gjenvinningens kunst
Nilsen, Frank: Lakselus – frå kvalitetsindikator til problembarn
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
312/2016: OPPDRETT TIL BESVÆR? Om fjordfiske og lakseoppdrett
Bjørklund; Ivar: Innledning
Grytås, Gunnar: Oppdrettsfjordane - eit skatteparadis
Andersen, Svanhild: Fjordfiske, kunnskaper og lakseoppdrett
Brattland, Camilla og Eythòrsson, Einar: Fiskesløyfa: Spildrafiskernes driftsformer og oppdrettsaktiviteten
Bull, Kirsti Strøm: Fjordfiske og oppdrettsnæring - en arealkonflikt i saltvann
Nylund, Are: Fiskehelse - frisk som en fisk?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
313/2016: HVEM EIER HVA I FINNMARK?
Ravna, Øyvind: Innledning
Pedersen, Steinar: Finnmark - tidligere statlig eierskap på sviktende premisser
Ravna, Øyvind: Vitnesbyrd om eldre private eiendommer i Finnmark
Pedersen, Jussi Erik: Rettskartleggingen i Finnmark - siste etappe i "De lange tidsaksers juss"
Eythòrsson, Einar og Thuestad, Alma Elizabeth: NIKUs sakkyndige utredninger for Finnmarkskommisjonen
Selfors, Aila Biret: En sammenligning av rettsakene om Nesseby og Svartskogen
Ravna, Øyvind: Rettskartleggingen i Finnmark og forpliktelser i ILO 169
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
314/2017 NORGE OG RUSSLAND: ET SÆREGET NABOSKAP
Myklebost, Kari Aga og Nielsen, Jens Petter: Innledning
Nielsen, Jens Petter: Den norsk-russiske grensen av 1826: Norges yngste og Russlands eldste nåværende statsgrense
Karelin, Vladimir A.: Russiske revolusjonære om Norge og nordmenn i begynnelsen av det 20. århundret
Davydov, Ruslan A. og Orekhova, Jekaterina A.: Norske kolonister på Murmankysten 1860–1940
Sørbye, Yngvild: Toner over landegrensene. Om Grieg på russisk og litt til
Myklebost, Kari Aga: Drømmen om det frisinnede Russland
Tevlina, Victoria V.: Et russisk perspektiv på det norske trelasteventyret i Russland
Komarov, Alexey A. og Egge, Åsmund: "Jeg har avsluttet mine nedtegnelser...": Alexsandra Mikhajlovna Kollontaj og hennes erindringer
Kasijan, Anastasia S. og Bones, Stian: Kulturforbindelser i mellomkrigstida
Sjrader, Tatjana A.: Vennskapets hus på Fontanka. Minner om Sambandet Sovjetunionen-Norge
Rowe, Lars: Mot en ny normalitet
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
315/2017 OLJER - SMÅ DRÅPER MED STOR BETYDNING
Thomsen, Elsebeth: Innledning
Solbakk, Terje og Thomsen, Elsebeth: Nord-norske oljeeventyr
Nilsen, Gøril: Å lage sel- og hvalolje på jernaldervis
Jørgensen, Roger: Den første kommersielle hvalfangsten
Østerud, Bjarne og Elvevoll, Edel O.: I nord og sør, på hav og land, fra sel og oliven
Alm, Torbjørn: Eteriske oljer
Clausen, Helge: Hellige oljer og salving i 3000 år 
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
316/2017 KAMPEN OM TANALAKSEN
Svenning, Martin-A.: Innledning
Svenning, Martin-A.: Tanalaksen fra krybbe til død
Solbakk, Aage: Laksefiskemetoder i Tanavassdraget
Falkegård, Morten og Svenning, Martin-A.: Hvorfor sliter laksen i Tana?
Pedersen, Steinar: Tradisjonell bekjemping av predatorer – en brukbar forvaltningsstrategi?
Falkegård, Morten, Juha-Pekka Vähä og Svenning, Martin-A.: Genetikk – et nytt redskap i lakseforvaltningen
Ween, Gro B.: Om lokalkunnskapens kår i forvaltningen av tanalaksen
Falkegård, Morten: Hvordan skal vi klare å gjenoppbygge tanalaksen?
Fauchald, Per, Niemelä, Eero og Svenning, Martin-A.:Tanalaksen i klimaendringens tidsalder
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

317/2017 DEN LANGSTRAKTE REFORMASJONEN
Bergesen, Rognald Heiseldal, Kristiansen, Roald og Storm, Dikka: Innledning
Berg, Sigrun Høgetveit: Dei nordnorske kannikgjelda
Rasmussen, Siv: Varangersamenes djevelske fasteskikker fra papismens tid
Hagen, Rune Blix: 1617 Forordningen mot trolldom og dens betydning for hekseforfølgelsen i Finnmark
Davenport, Randi Lise: Cervantes på romantokt i nordområdene: Persiles og Sigismundas prøvelser, en nordlig historie
Bergesen, Rognald Heiseldal: Diabolisme i Lapponias bokillustrasjoner
Kristiansen, Roald: De lærde prestene i nord
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

318/2017 OM FUGLER, HVAL OG OPPRØRSKE KVINNER I KAUTOKEINO
Bjørklund, Ivar: Innledning
Jensen, Braastad Eivind: Tromsøseminaristene: Dype spor i nordnorsk kultur- og samfunnsliv
Barrett, Rob: Havsuler flyr mot strømmen
Kalberg, Torbjørn: Trugsmålet mot allmenningane
Bær, Pedersen Anders: Látte-reaissu muitalus
Bær, Pedersen Anders:Fortellingen om en reise til Kvænland
Frafjord, Karl: Kvalfangsteventyret i Finnmark
Zorgdrager, Nellejet: De oprørske flyttsamekvinnene i 1852
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

319/2018 50 ÅR MED UNIVERSITETET I TROMSØ HVORDAN GIKK DET?
Bjørklund, Ivar: Innledning
Eikeland, Sveinung og Husebekk, Anne: Gjennom Nord-Noreg til Arktis
Fulsås, Narve: Universitetet, landsdelen og avviklinga av Nord-Noreg
Arbo, Peter: Universitetet som nyskapingsfabrikk
Rasmussen, Knut: UiT – riktig medisin for helsa i nord?
Olsen, Bjørn Eirik: Kunst og kultur – et nytt vekstområde
Bjørklund, Ivar: Et universitet i Sápmi
Holm, Petter: Håp i havet – fiskerihøgskolens liv og levnet
Kramvig, Britt: Relevansen av det nære
Kristoffersen, Berit og Wassmann, Paul: Barentshavet mellom kunnskap og politikk
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

320/2018 NÅR GRØNT BLIR SVART - SVARTELISTEDE PLANTER
Sortland, Andy B.: Innledning
Sortland, Andy B.: Hva er en svarteliste?
Sortland, Andy B.: Når og hvordan kom de fremmede plantene inn i vår flora?
Alm, Torbjørn: Fri import av planter – galskap satt i system
Alm, Torbjørn: Innførte bartrær – pestplanter som forsterker klimaendringene
Skoglund, Trond: Pøbelgran på ville veier
Alm, Torbjørn, Sortland, Andy B. og Skoglund, Trond: Noen sider fra "pestplante-katalogen"
Sortland, Andy B.: Eksempel på en "dørstokkart" – sosnowskybjørnekjeks
Eide, Bo: Erfaringer fra Tromsø kommune med bekjempelse av tromsøpalme
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

321/2018 SJAMANISME – RELIGIØSE PRAKSISAR I SAMTIDA
Fonneland, Trude: Innleiing
Kraft, Siv Ellen: Sjamanisme som samisk kulturarv
Selberg, Torunn: Sjamanisme – en spirituell kulturarv?
Fonneland, Trude: Isogaisa – sjamanisme i festivaldrakt
Myrhaug, Eirik: Sjamanisme – veien til moderne sjamanisme
Annunen, Linda: Schamanistisk och västafrikansk trummande i finlänska städer
Fonneland, Trude: Sjamanistisk Forbund. Sjamanisme som offentleg religion i Noreg
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

322/2018 JEKTA OG NORDLANDSBÅTEN
Bjørklund, Ivar: Innledning
Eldjarn, Gunnar: Jekta
Eldjarn, Gunnar: Litt om nordlandsbåtens dialekter og varianter
Eldjarn, Gunnar: Eilert Sundt og nordlandsbåtforlisene
Godal, Jon Bojer: Å ta i med kraft og glede
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

323/2018 STEINBRUDD OG EROTIKK, LÆSTADIANISME OG BOTANIKK
Alm, Torbjørn og Jørgensen, Roger: Innledning
Niemi, Anja Roth: Nord-Norges eldste steinbrudd. Utgravning og eksperimenter i Melsvik, Alta
Alm, Torbjørn: Julebotanikk
Graff, Ola: "Kle av serken og dans spille naken". Om kjønn i tradisjonsmusikken
Steinlien, Øystein og Karlstad, Mari: Læstadianisme, nøysomhet og industrialisering
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
324/2019 NYTTEPLANTER – og ikke fullt så nyttige planter
Alm, Torbjørn: Innledning
Alm, Torbjørn: Godluktgress – háissasuoidni – hajuhheinâ
Alm, Torbjørn: Moldfôr
Alm, Torbjørn: Neverluren
Alm, Torbjørn: Folkelig plantegeografi – eller antatt eksotiske opphav for vanlige, ville planter
Alm, Torbjørn: Rosenrot – en moteplantes vekst og fall
Alm, Torbjørn: Nyserot
Alm, Torbjørn: Pors og finnmarkspors
Hegstad, Sveinulf: Fotografie

325/2019 HVA GIR VERDI?
Skandfer, Marianne: Innledning
Jernsletten, Jounn: "Det vakre" som verneverdi – estetikkens makt
Olsen, Bror: V for vill. Om verdi og naturforstålse
Storli, Inger: Vikingenes sølv
Pétursdóttir, Þóra og Olsen, Bjørnar: Tingenes verdi museets arv
Skandfer, Marianne: Fantes det "gamledager" i steinalderen?

326/2019 MYSTIKK OG LIDELSE I NATUR OG KULTUR
Alm, Torbjørn og Jørgensen, Roger: Innledning
Elvebakk, Arve: Tromsø arktisk-alpine botaniske hage – ein særprega 25-åring
Graff, Ola: "Vi have sorg i våres gammehus" Sanger fra krigens dager –  en illegal tradisjon
Henriksen, Jørn Erik: Mangeromstuftene. Et gåtefullt kulturminne fra mellomalderen i nord
KJærandsen, Jostein: Zombie-fluer – fasinerende skrekk fra virkeligheten
Nilssen, Arne C.: Forskning på reinbreims

327/2019 NORD-NORGE – SAMLET ELLER SPLITTET?
Zachariassen, Kjetil og Niemi, Einar: Innledning
Niemi, Einar: Nord-Norge – en oppfinnelse?
Remen, Søgni Gjerløw: Tidsskriftet Håløygminne (1920–2019): Eit uttrykk for nordnorsk regionalisme gjennom 100 år 
Zachariassen, Kjetil: Krise og opprør i Finnmark: 
Falch, Torvald: Sametinget i Nord-Norge 
Fjellheim,  Skjalg: Det er håpløst, og vi gir oss ikke 

328/2019 NILS-ASLAK VALKEAPÄÄ "SAMEFOLKETS DRENG"
Graff, Ola: Innledning
Gaski, Harald og Graff, Ola: Nils-Aslak Valkeapää – en kort biografi
Magga, Ole Henrik: Nils-Aslak Valkeapää – som politiker
Graff, Ola: Dømt til helvete og prisbelønt. Nils-Aslak Valkeapää betydning for den samiske musikken
Paakkunaien, Seppo "Baron": Nils-Aslak Valkeapää – en samarbeidspartner og venn
Gaski, Harald: Resitasjon og musikk utdyper teksttolkningen. Litt om boka, CDen og teaterstykket Beaivi/àhcàzan
Nils-Aslak Valkeapää: Ruoktu Váimmus/Vindenes veier: Oversatt av Laila Stien
Isaksen, Kjellaug: Kunsten og livet. Kraften i Nils-Aslak Valkeapääs kunst
Gaski, Harald: Arven etter Àillohas: Làssàgàmmi som kultursentrum

TILBAKE