De norske lappers 1ste landsmøte

I anledning 100 års-jubileet for samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 1917 publiserer Tromsø Museum protokollen fra møtet.

Tre av hovedaktørene bak Samelandsmøtet i Trondheim 1917. Fra venstre: Ellen Lie, journalist i Dagsposten og sekretær på møtet, sittende Anna Erika Löfwander Jarwson, hotelleier, vertinne og økonomiansvarlig og til høyre Elsa Laula Renberg. Foto: Hilfing-Rasmussen/NTNU Universitetsbibilioteket.

Protokoll for "De norske lappers 1ste landsmøte" holdt i Trondhjem 6.-9. Februar 1917, ført i pennen av sekretær Ellen Lie.Vedlegget er en «Gjenpart av brev av 18. januar 1918, til landbruksdepartementet, skrevet av reindriftsinspektør Kristian Nissen. Innholdet i protokollen er referat fra møtene med vedtak og resolusjoner om ny reindriftslov, skole og undervisning for barn i reindriften. Gave til Tromsø Museum fra Elsa Laula Renbergs barnebarn.

Avskrift av protokollen av Kirsten Udin og Dikka Storm.

Jubileum også i VitenSkapet

En modig kvinne var en sentral drivkraft bak det første landsdekkende møtet i Trondheim i februar 1917. Elsa Laula Renberg var en samisk pioner. Hennes arbeid ble starten på hundre års kamp for demokrati, rettigheter og mangfold. Vi har satt av plass i VitenSkapet fra 29. januar til 26. mars til Elsa Laula Renberg og hennes virksomhet. Du finner VitenSkapet mellom første og andre etasje på Tromsø Museum.