Museologi

Museologi

Sammen med de øvrige universitetsmuseene i Norge har Norges arktiske universitetsmuseum vært engasjert i et nasjonalt forskernettverk i museologi i perioden 2009 til 2015. Felt for analyse var forskningskommunikasjon, museal ekspertise, materialisering, dialogbasert formidling og kjønn (Rossella RagazziCathrine Baglo, Marit Anne Hauan, Anita Maurstad,  Lena Aarekol). Arbeidet i forskernettverket er avsluttet, men seksjonens ansatte arbeider videre med museologiske problemstillinger. En av seksjonens faste stillinger er knyttet til museologi (Rossella Ragazzi), og flere doktorgradsstudenter arbeider med museologiske problemstillinger knyttet til samling, dokumentasjon, utstilling og museal ekspertise (Holly HastedKathrine Totland). 

Fotograf Mari Karlstad og folklorist Marit Anne Hauan har i perioden 2000-2016 fotografert og utforsket klesdrakt og mote på Europas største etniske festival - Riddu Riđđu festivalen. Foto: Mari Karlstad.